Ανάλυση οντοτήτων στον παγκόσμιο ιστό των δεδομένων

Περίληψη

Η ανάλυση οντοτήτων είναι το πρόβλημα της αναγνώρισης περιγραφών των ίδιων οντοτήτων του πραγματικού κόσμου ανάμεσα σε διαφορετικές βάσεις γνώσης. Σε αυτή τη διδακτορική εργασία, μελετάμε το πρόβλημα την ανάλυσης οντοτήτων στον Παγκόσμιο Ιστό των Δεδομένων, στον οποίο οι οντότητες περιγράφονται μέσω RDF γράφων, ακολουθώντας τις αρχές των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Τα δύο κεντρικά προβλήματα της ανάλυσης οντοτήτων είναι: (α) πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την ομοιότητα οντοτήτων αποτελεσματικά, και (β) πώς μπορούμε να αναλύσουμε σύνολα οντοτήτων εντός ή μεταξύ των βάσεων γνώσης αποδοτικά. Σε σχέση με την απαλοιφή διπλοτύπων περιγραφών οντοτήτων σε σχεσιακές βάσεις, οι νέες προκλήσεις για αυτά τα προβλήματα πηγάζουν από την Ποικιλία (πολλαπλοί τύποι οντοτήτων και διαθεματικές περιγραφές), τον Όγκο (χιλιάδες βάσεις γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό με δισεκατομμύρια γεγονότα, που φιλοξενούν εκατομμύρια περιγραφές οντοτήτων), και την Εγκυρότητα (πολλές μορφές ασυνέπειας και λαθών) των περιγραφών ον ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Entity resolution (ER) is the problem of identifying descriptions of the same real-world entities among or within knowledge bases (KBs). In this PhD thesis, we study the problem of ER in the Web of data, in which entities are described using graph-structured RDF data, following the principles of the Linked Data paradigm. The two core ER problems are: (a) how can we effectively compute similarity of Web entities, and (b) how can we efficiently resolve sets of entities within or across KBs. Compared to deduplication of entities described by tabular data, the new challenges for these problems stem from the Variety (i.e., multiple entity types and cross-domain descriptions), the Volume (i.e., thousands of Web KBs with billions of facts, hosting millions of entity descriptions) and Veracity (i.e., various forms of inconsistencies and errors) of entity descriptions published in the Web of data. At the core of an ER task lies the process of deciding whether a given pair of descriptions refer ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42961
ND
42961
Εναλλακτικός τίτλος
Entity resolution in the web of data
Συγγραφέας
Ευθυμίου, Βασίλειος του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Χριστοφίδης Βασίλειος
Πλεξουσάκης Δημήτριος
Τζίτζικας Ιωάννης
Βελεγράκης Ιωάννης
Κουμπαράκης Εμμανουήλ
Αντωνίου Γρηγόριος
Suchanek Fabian
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Ανάλυση οντοτήτων; Συσταδοποίηση; Μετα-συσταδοποίηση; Διασυνδεδεμένα δεδομένα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xix, 121 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.