Οι συνθήκες ανάπτυξης της αγοράς γης στο αναδυόμενο τοπίο διάχυτης αστικότητας της μεταμοντέρνας πόλης

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η επίδραση της "αστικής διάχυσης" στην εκτός σχεδίου αγορά ακινήτων. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που οδηγούν στην αστική διάχυση και διαμορφώνουν την εκτός σχεδίου αγορά ακινήτων. Με στόχο τον προσδιορισμό των παραγόντων αυτών, διεξήχθη έρευνα στους παρόδιους άξονες του προαστίου της Λάρισας. Η ζήτηση ακινήτων εκτός σχεδίου, προσδιορίστηκε με τη χρήση δύο διαφορετικών μεθόδων: α) την έρευνα ερωτηματολογίου που αποτελεί μία περιγραφική μέθοδο προσδιορισμού των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την αγορά ακινήτων και β) την στατιστική ανάλυση που αποτελεί μία ποσοτική μέθοδο εκτίμησης της ζήτησης ακινήτων και η οποία βασίστηκε στην μέθοδο της ηδονικής παλινδρόμησης. Σύμφωνα με την έρευνα ερωτηματολογίου, η τιμή γης εξαρτάται από την γειτνίαση με την οδική μεταφορική υποδομή, την απόσταση του ακινήτου από το κέντρο πόλεως, την συγκέντρωση αστικών χρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του ακινήτου και τα φυσικά του χαρακτηριστικά που είναι το πρόσωπο στο δρόμο, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation deals with the “urban sprawl” effect on out-of-town real estate market. There are many factors leading to urban sprawl and modulating exurban real estate market. In order to identify these factors, a survey conducted in the Larisa city fringes. Real estate demand was determined using two different methods: a) the interview survey which is a descriptive method of identifying the characteristics that affect the property market and b) statistical analysis which is a quantitative assessment of suburban property demand, based on the stochastic method of hedonic regression. According to the questionnaire survey, land value is dependent on adjacency to road infrastructure, distance of the property from the city centre, urban land use concentration in the property’s locality and physical features of the property which are view adjacent to the road, shape and size of lot. The outcome that land value is dependent on the existence of important economic activity in the property’s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42756
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42756
ND
42756
Εναλλακτικός τίτλος
Land market development conditions in the emerging landscape of diffused urbanity of the post-modern city
Συγγραφέας
Κιάκου, Αθηνά του Νικόλαος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Γοσποδίνη Ασπασία
Γούσιος Δημήτριος
Μπεριάτος Ηλίας
Πετράκος Γεώργιος
Καλλιώρας Δημήτριος
Μιχαηλίδης Γεώργιος
Τσέλιος Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Αστική διάχυση; Λάρισα; Προάστιο; Αγορά ακινήτων; Ηδονική ανάλυση; Χωρικός σχεδιασμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
577 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)