Εντατικοποίηση της ροφητικά ενισχυμένης ατμοαναμόρφωσης μεθανίου για την παραγωγή υδρογόνου υψηλής καθαρότητας

Περίληψη

Η ατμοαναμόρφωση του μεθανίου αποτελεί τη κυρίαρχη τεχνολογία για την παραγωγή υδρογόνου. Παρά το γεγονός ότι είναι μια ώριμη διεργασία, παραμένει ιδιαίτερα ενεργοβόρα, περιλαμβάνοντας πολλαπλά στάδια και δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για παραγωγή υδρογόνου μεγάλης κλίμακας με υψηλές αποδόσεις, χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Για την επίτευξη αυτού το στόχου, η εντατικοποίηση των διεργασιών θεωρείται ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους. Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η ανάπτυξη μιας καινοτόμου διεργασίας αναμόρφωσης, συνδυάζοντας την in–situ δέσμευση του παραγόμενου CO2 και την τεχνολογία της χημικής ανάδρασης. Η Ροφητικά Ενισχυμένη Ατμοαναμόρφωση του Μεθανίου με Χημική Ανάδραση (SE–CL–SMR) παρέχει μία εναλλακτική διαδρομή για την μετατροπή του μεθανίου απευθείας σε Η2 υψηλής καθαρότητας με μειωμένες θερμικές απαιτήσεις. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν σημαντικά εμπόδια γ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Steam reforming of methane (SMR) is the dominant technology for hydrogen production. Although a well-established process, it still remains very energy-intensive, involving multiple steps and severe operating conditions. It becomes evident that a novel technology for large-scale hydrogen production with high efficiency, low energy requirements and low carbon footprint is required. Process intensification is considered one the most effective ways to achieve this goal. The aim of the present doctoral thesis is the development of a novel reforming process, by combining in-situ CO2 capture with chemical looping concept. The proposed process, namely Sorption Enhanced Chemical looping Stem Methane Reforming (SE-CL-SMR), provides a path for intensified conversion of natural gas directly to high-purity hydrogen with reduced energy demands. In order to overcome significant obstacles towards ensuring the proposed proof-of-concept, a series of research activities were conducted, including thermod ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42660
ND
42660
Εναλλακτικός τίτλος
Intensification of sorption enhanced steam methane reforming for production of high purity hydrogen
Συγγραφέας
Αντζάρα, Άντη Νικόλα
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Τεχνολογιών. Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Λεμονίδου Αγγελική
Σταυρόπουλος Γεώργιος
Ναλμπαντιάν Λώρη
Ζασπάλης Βασίλειος
Γιάντσιος Στέργιος
Μαρνέλλος Γεώργιος
Ηρακλέους Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Εντατικοποίηση διεργασιών; Υδρογόνο, Παραγωγή; Δέσμευση CO2; Αναμόρφωση μεθανίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
276 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.