Ανάπτυξη στρατηγικών σύνθεσης, χημική δραστικότητα και χαρακτηρισμός μεταλλικών πλειάδων και μεταλλο ‒ οργανικών κατασκευών

Περίληψη

Στα πλαίσια της διατριβής συντέθηκαν νέες μεταλλικές πλειάδες με ενδιαφέρουσεςμαγνητικές ιδιότητες οι οποίες μπορούν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν ως κόμβοιδομικοίλίθοι για τη σύνθεση πολυμερών συμπλόκων / μεταλλο‒οργανικώνκατασκευών (MOFs). Με βάση αυτή τη συνθετική στρατηγική συνθέσαμε εννέαμεταλλικές πλειάδες, πέντε από τις οποίες δύνανται να δράσουν ως κόμβοι για τησύνθεση MOFs, δύο πολυμερή ένταξης τα οποία βασίζονται σε μαγνήτες μοναδικούμορίου και ένα μονοδιάστατο πολυμερές το οποίο εμφανίζει ιδιότητες μαγνήτημοναδικής αλυσίδας. Στην προσπάθειά μας αυτή απομονώσαμε, επίσης, και τημεγαλύτερη πλειάδα του Mn(II) η οποία αποτελείται από 42 μεταλλικά κέντρα. Οιπλειάδες και οι MOFs χαρακτηρίσθηκαν με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ ενώπαράλληλα μελετήθηκαν οι μαγνητικές τους ιδιότητες και αναλύθηκαν οι τοπολογίεςτων MOFs.Στην προσπάθειά μας να αναπτύξουμε νέες, χαμηλότερου κόστους και πιο φιλικές προςτο περιβάλλον, συνθετικές στρατηγικές για τη σύνθεση MOFs ή/και μεταλλικώνπλειάδων στραφήκαμε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the context of this thesis were synthesized new metal clusters, with interestingmagnetic properties, that can potentially be used as secondary building units (SBUs)for the construction of polymeric complexes / Metal-Organic Frameworks (MOFs).Following this synthetic strategy, we isolated nine metal clusters, five of which couldserve as SBUs for the construction of MOFs, two coordination polymers that are basedon single-molecule magnets and a polymeric chain that exhibits the properties of asingle-chain magnet. One of the above mentioned metal clusters comprises 42 Mn(II)ions which is the largest Mn(II) metal cluster. Both clusters and MOFs werecharacterized by x-ray crystallography while we studied their magnetic properties andanalyzed the topological features of the MOFs.In our efforts to develop new, cost-effective and environmentally benign syntheticstrategies for MOFs and metal clusters we exploited a new strategy known asmechanochemistry. Based on the principles of mechanochemi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44288
ND
44288
Εναλλακτικός τίτλος
Development of synthetic strategies, chemical reactivity and characterization of metal clusters metal - organic frameworks
Συγγραφέας
Κατσένης, Αθανάσιος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαευσταθίου Ιωάννης
Μήλιος Κωνσταντίνος
Μητσοπούλου Χριστιάνα
Μεθενίτης Κωνσταντίνος
Κυρίτσης Παναγιώτης
Παρασκευοπούλου Πατρίνα
Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Μεταλλο -οργανικές κατασκευές; Μεταλλικές πλειάδες; Μαγνητικές ιδιότητες; Μοριακός μαγνητισμός; Μαγνήτες μοναδικού μορίου; Υπερμοριακή χημεία; Μηχανική χημεία; Επιταχυνόμενη ωρίμανση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
202 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)