Η εκπαίδευση ως βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής των περιοχών

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή στηρίζεται στη στρατηγική Ευρώπη2020, ακολουθώντας το παράδειγμα της έξυπνης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο αντιμετωπίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο ως κεντρικό στοιχείο της περιφερειακής ανάπτυξης. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις ευφυών αναπτυξιακών πολιτικών, οι οποίες εστιάζουν στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ατόμων, οι οποίες ενδέχεται να μην αποφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όσον αφορά τις πτυχές της κοινωνικής συνοχής. Δεδομένου του γεγονότος αυτού, ο ρόλος των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, όπως ο βαθμός συγκέντρωσης των πόρων ανθρώπινου κεφαλαίου σε μια περιοχή και η εκπαιδευτική ανισότητα, αποτελούν ουσιώδεις παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των πολιτικών. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παροχή μιας τεκμηριωμένης υπό-περιφερειακής ανάλυσης, με στόχο την ενίσχυση διαδικασιών σχεδιασμού πολιτικών ενίσχυσης της κοινωνικό-οικονομικής συνοχής στην περίπτωση της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα διερευνά τις α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis builds upon the EU2020 strategy, following the smart and inclusive growth paradigm, that treats human capital as a central component of regional development. However, there are cases of smart growth policies, focusing on skills’ empowerment, which may not yield the expected results, in terms of social cohesion aspects. Given this fact, the role of regional specificities, such as the extent to which human capital resources are concentrated within a region compared to others, constitute essential parameters that need to be taken into consideration during a policy-design process. This study aims to provide an evidence-based sub-regional analysis to foster processes regarding place-based policy design for socio-economic inclusion, in the case of Greece. More specifically, it investigates the links between education and income inequality, at a municipal level during the period 1994-2012, using the outcomes of the SimGreece static spatial micro-simulation model, specifically deve ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42631
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42631
ND
42631
Εναλλακτικός τίτλος
Education as a main component of the developmental dynamics of the regions
Συγγραφέας
Πανώρη, Αναστασία του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Ψυχάρης Ιωάννης
Ροβολής Αντώνης
Λαμπριανίδης Λόης
Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
Λώλος Σαράντης-Ευάγγελος
Καραγιάννη Στέλλα
Τσέλιος Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Εισοδηματικές ανισότητες; Εκπαιδευτικές ανισότητες; Μοντέλο χωρικής μικρο-προσομοίωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
12, x, 208 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)