Τόξα, βέλη και φαρέτρες στον αρχαίο ελληνικό κόσμο

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή επιδιώκει να εξετάσει τα τόξα τα βέλη και τις φαρέτρες, τα τρία αυτά στοιχεία που στο σύνολό τους αποτελούν ένα όπλο, το τόξο, στο χώρο όπου εκτεινόταν ο αρχαίος ελληνικός κόσμος και σε χρονικό πλαίσιο που κυμαίνεται από τα γεωμετρικά μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια. Αρχικά εξετάστηκε το τόξο μέσα από την εικονογραφία και τις γραπτές πηγές λόγω της απουσίας των υλικών καταλοίπων. Επιχειρήθηκε η κατηγοριοποίησή του με βάση το σχήμα, το υλικό κατασκευής, το μέγεθος και τον τρόπο λειτουργίας του. Παρόμοια διαδικασία τηρήθηκε και για τις φαρέτρες, ενώ για τα βέλη και κυρίως τις αιχμές από τις οποίες διατηρούνται πολλά υλικά κατάλοιπα καταβλήθηκε προσπάθεια να μελετηθεί το σύνολο του δημοσιευμένου και μέρος του αδημοσίευτου υλικού. Στο τελευταίο κεφάλαιο αξιοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία έγινε συμπερασματικά μια συνολική εξέταση που κυρίως επικεντρώθηκε στην εξέλιξη της τοξευτικής στον αρχαίο ελληνικό κόσμο.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present PhD thesis aims to study bows, arrows and quivers, the three elements, which collectively comprise a weapon, the bow, in the area where the ancient Greek world stretched and in a time frame ranging from the Geometric to the Hellenistic periods. Due to the absence of material remains the bow was studied through iconography and ancient literature. Based on factors, such as shape, construction material, size and mode of operation, an attempt has been made for classification. A similar procedure was also followed for quivers, while for the arrows and especially the arrowheads, for whom we have many material remains, it was attempted the study of whole of the published and part of the unpublished material. The final chapter on the basis of the above elements consists of a comprehensive examination of the evolution of archery in the ancient Greek world.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42611
ND
42611
Εναλλακτικός τίτλος
Bows, arrows and quivers in ancient greek world
Συγγραφέας
Μπέλλας, Ιωάννης Νικόλαος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Φακλαρής Παναγιώτης
Ακαμάτης Ιωάννης
Νίγδελης Παντελής
Μουστάκα Αλλίκη
Πινγιάτογλου Σεμέλη
Ευστρατίου Νικόλαος
Σέμογλου Αθανάσιος
Μανακίδου Ελένη
Παπαγιάννη Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Τόξα; Βέλη; Φαρέτρες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3. xliv, 478 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.