Χειραγώγηση των αποτελεσμάτων και επενδυτική πολιτική

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι να εξετασθεί αν η χειραγώγηση των κερδών επηρεάζει τις επενδυτικές δαπάνες. Από του ελέγχους προκύπτουν ενδείξεις ότι η χειραγώγηση των κερδών συνδέεται με μικρότερο ποσό επενδυτικών δαπανών. Το αποτέλεσμα αυτό ισχύει τόσο για την περίπτωση χειραγώγησης μέσω διαφοροποιημένων δεδουλευμένων όσο και για την περίπτωση της χειραγώγησης μέσω πραγματικών ενεργειών. Επιπλέον, αυτή η μελέτη διερευνά την εγκυρότητα ενός επιχειρήματος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει αυτό το αποτέλεσμα. Η αβεβαιότητα της πληροφόρησης που προκύπτει από τη χειραγώγηση των κερδών οδηγεί σε τριβές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες με τη σειρά τους καθιστούν την εξωτερική χρηματοδότηση πιο δαπανηρή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των επενδυτικών δαπανών. Οι έλεγχοι επιβεβαιώνουν την ισχύ αυτού του επιχειρήματος στην περίπτωση της χειραγώγησης μέσω πραγματικών ενεργειών

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this dissertation I examine if earnings management affects capital expenditures. I find evidence that earnings management is related with lower amount of capital investment. This result is valid for both accruals earnings management and real earnings management cases. Additionally, this study investigates the validity of an argument that could be used to explain this result. Information uncertainty accrued by earnings management leads to frictions in financial markets, which in turn make external financing more costly. This may results to lower investments in tangible assets. Hypothesis tests confirm the validity of this argument in the case of real earnings management

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42526
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42526
ND
42526
Εναλλακτικός τίτλος
Earnings management and investment policy
Συγγραφέας
Γκιζάς, Κωνσταντίνος του Σπυρίδων
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπάλλας Απόστολος
Χέβας Δημοσθένης
Σιουγλέ Γεωργία
Παπαδάκη Αφροδίτη
Τζόβας Χρήστος
Δεμοιράκος Ευθύμιος
Καραμπίνης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Χειραγώγηση κερδών; Επενδυτική πολιτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
163 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)