Διερεύνηση πρακτικών παραγωγής και διαχείρισης μεταδεδομένων ιστορικών κτηρίων: μελέτη σχημάτων κωδικοποίησής τους

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή μελετά τα σχήματα μεταδεδομένων και τις πρακτικές παραγωγής μεταδεδομένων, που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή ιστορικών κυρίως κτηρίων και συνιστούν τη «ραχοκοκαλιά» πολλών και αυτόνομων καταλόγων μνημείων. Κύριο χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος αυτού είναι η κατασκευή μη συμβατών μοντέλων περιγραφής ακινήτων μνημείων, πρακτική που οδήγησε στην καταγραφή σωρείας δομικών και σημασιολογικών ετερογενειών μεταξύ των μοντέλων αυτών. Με στόχο την επίλυση των ως άνω ετερογενειών και την εναρμόνισή του περιβάλλοντος στο οποίο η πληροφορία αυτή παράγεται και διατηρείται, εφαρμόσθηκαν ποικίλες ισχυρές τεχνικές διαλειτουργικότητας σε επίπεδο σχήματος μεταδεδομένων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται προσεγγίσεις όπως της συμφιλίωσης του μοντέλου (model reconciliation), της συμφωνίας σε ένα κύριο μέτα-μοντέλο (meta-model agreement) και της συμφωνίας σε ένα κύριο μοντέλο (model agreement) (Haslhofer, Klass 2010). Ειδικότερα, η τεχνική της συμφωνίας σε ένα μέτα-μοντέλο απέδωσε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation studies the practices related to the production of metadata schemes that are used for the description of mainly historical buildings and constitute the backbone of many autonomous monument inventories. Τhe main feature of this envi-ronment is the construction of incompatible models for the description of immovable monuments, a practice that led us to recording many structural and semantic hetero-geneities among these models. In order to resolve the above heterogeneities and to contribute to the harmonization of the environment in which this information is cre-ated and maintained, several powerful interoperability techniques were applied at the metadata schema level. These include techniques such as model reconciliation, the agreement on a certain meta - model and the agreement on a certain model (Haslho-fer, Klass 2010). More specifically the technique of the agreement on a certain meta-model lead to the construction of a conceptual model that captures all the un ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42260
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42260
ND
42260
Εναλλακτικός τίτλος
Research on common practices related to the production and management of metadata of historic buildings: a study on their metadata schemes
Συγγραφέας
Αγάθος, Μιχαήλ του Γεώργιος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καπιδάκης Σαράντος
Παπαθεοδώρου Χρήστος
Γεργατσούλης Εμμανουήλ
Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης
Κυριάκη-Μάνεση Δάφνη
Βλίζος Σταύρος
Κουλούρης Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Μεταδεδομένα; Πρότυπα μεταδεδομένων; Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων; Διαλειτουργικότητα μεταδεδομένων; Ακίνητα μνημεία; Ιστορικά κτήρια; Αρχιτεκτονική κληρονομιά; Εννοιολογικά μοντέλα; Προφίλ εφαρμογής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
213 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)