Διερεύνηση οντολογιών, μηχανικής μάθησης, μορφομετρίας, και αντικειμενοστρεφούς ανάλυσης εικόνας για την αναγνώριση γεωμορφών, κτιρίων, και μεταβολών κτιρίων

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση, ο σχεδιασμός, η επέκταση, και η υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων Όρασης Υπολογιστών και Τεχνητής Ευφυΐας μέσα στα πλαίσια της Γεωγραφικής Αντικειμενοστρεφούς Ανάλυσης Εικόνας (GEographic Object-Based Image Analysis – GEOBIA) όπως εξαγωγή κτιρίων, οριοθέτηση αιγιαλού, ανίχνευση μεταβολών κτιρίων, και χαρτογράφηση αλουβιακών ριπιδίων. Ο πρώτος στόχος αυτής της διατριβής αφορούσε την ανάπτυξη μιας μηχανής συλλογιστικής η οποία θα επέτρεπε την τυποποίηση της φωτοερμηνευτικής γνώσης των εμπείρων φωτοερμηνευτών σε μέσα από την υλοποίηση ασαφών φασματικών, χωρικών, γεωμετρικών και τοπολογικών σχέσεων στα πλαίσια της πολυκλιμακωτής ανάλυσης εικόνας, το οποίο ονομάστηκε SPOR (SPatial Ontology Reasoner). Καθώς η αναγνώριση θεματικών κατηγοριών οι οποίες έχουν πολύπλοκες φασματικές, γεωμετρικές και χωρικές ιδιότητες, απαιτεί την αναπαράσταση και δόμηση της φωτοερμηνευτικής γνώσης για την παρατηρούμενη κατηγορία σε μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος, α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this research was the investigation, design, implementation, andenhancement of state-of-the-art computer vision and artificial intelligence approaches within the framework of GEographic Object-Based Image Analysis (GEOBIA) and their employment in specific remote sensing problems such as building extraction, foreshore mapping, building change detection and alluvial fan and bajada identification.The first objective of this dissertation was the design and implementation of an ontological reasoner allowing to design ontologies based on fuzzy spectral, geometric, and spatial relationships through multi-scale GEOBIA analysis, named SPatial Ontology Reasoner (SPOR). Identification of complex landscape components in terms of spectral, geometric, and rich spatial relationships, requires the representation of expert knowledge into a problem-solving strategy through an establish-and-refine-paradigm, within the environment of a knowledgerepresentation system. To take advantage of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42008
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42008
ND
42008
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of ontologies, machine learning, and object- based image analysis for the identification of landforms, buildings, and building change detection
Συγγραφέας
Αργυρίδης, Αργυρός του Κλεάνθης
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας. Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης
Εξεταστική επιτροπή
Αργιαλάς Δημήτριος
Κάβουρας Μαρίνος
Καραθανάση Βασιλεία
Καραντζαλος Κωνσταντίνος
Στάμου Γεώργιος
Γήτας Ιωάννης
Μαλλίνης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Άντικειμενοστρεφής ανάλυση εικόνας; Ανίχνευση μεταβολών; Κτίρια; Εξαγωγή αιγιαλού; Αλλουβιακά ριπίδια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
123 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)