Συνεισφορά του μη ανταλλαξίμου καλίου στη διαθεσιμότητα του καλίου στα φυτά και τη ρυθμιστική ικανότητα των εδαφών

Περίληψη

Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι η διεξοδική μελέτη της δυναμικής του Κ σε γεωργικά εδάφη της Βορείου Ελλάδας μέσα από i) την αξιολόγηση διαφορετικών μεθόδων εκχύλισης (οξικού αμμωνίου, τετραφενυλοβορικού νατρίου) για την απόκτηση αξιόπιστων εδαφικών δεικτών Κ οι οποίοι να συνυπολογίζουν τη συνεισφορά του μη ανταλλάξιμου Κ στη διαθεσιμότητα προς τα φυτά, ii) τον προσδιορισμό των παραμέτρων Ποσότητας-Έντασης σε συνθήκες επάρκειας και εξάντλησης Κ για τη μελέτη της ρυθμιστικής συμπεριφοράς των εδαφών, iii) τη βαθμολόγηση των μεθόδων εκχύλισης που χρησιμοποιήθηκαν μέσω διάφορων τεχνικών, μεταξύ των οποίων αυτή της Cate-Nelson και Mitcherlich-Bray, για την εύρεση κρίσιμων ορίων διαθεσιμότητας Κ για κάθε εδαφικό δείκτη που χρησιμοποιήθηκε, iv) την εκτίμηση της επίδρασης των παραμέτρων της ΙΑΚ, του ιλλιτικού Κ και της περιεκτικότητας σε βερμικουλίτη στη διαθεσιμότητα Κ στα φυτά και στις ρυθμιστικές ιδιότητες των εδαφών. Προκειμένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα επιλέχθηκαν είκοσι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was to study K-dynamics in agricultural soils of Northern Greece through i) the evaluation of deferent extraction methods (ammonium acetate, sodium tetraphenylboron) to obtain reliable soil tests of K availability that take into account the contribution of non-exchangeable K, ii) determination of Quantity-Intensity (Q/I) parameters under conditions of K sufficiency and depletion for soils with different buffering characteristics, iii) calibration of each extraction method that was used through various techniques including that of Cate-Nelson and Mitcherlich-Bray to determine critical levels of K availability, iv) evaluation of the impact of CEC, illite-K and vermiculite content in K availability, as well as in buffering properties of soils. To answer the above questions, soil samples from 20 locations of Northern Greece were collected and were used in 2 biological experiments with winter wheat in pots. In the first experiment, K depletion was attempted, wh ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41273
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41273
ND
41273
Εναλλακτικός τίτλος
Contribution of non-exchangeable potassium to its availability to plants and the buffering capacity of soils
Συγγραφέας
Μπίλιας, Φώτιος του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής. Εργαστήριο Εδαφολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπαρμπαγιάννης Νικόλαος
Αλιφραγκής Δημήτριος
Παυλάτου-Βε Αθηνά
Ζαλίδης Γεώργιος
Γασπαράτος Διονύσιος
Δημήρκου Ανθούλα
Αντωνιάδης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
μη ανταλλάξιμο Κ; κρίσιμα όρια; Ποσότητα-Ένταση; Ρυθμιστική ικανότητα; χειμερινό σιτάρι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
203 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)