Μελέτη της χρήσης υπηρεσιών υγείας και των παραγόντων που σχετίζονται με αυτές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου ελληνικού πληθυσμού

Περίληψη

Η μελέτη της χρήσης υπηρεσιών υγείας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταίαχρόνια στο πλαίσιο της γενικότερης τάσης επαναπροσανατολισμού και επαναπροσδιορισμούτων υγειονομικών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη των παραγόντων πουπροσδιορίζουν τη χρήση των υπηρεσιών υγείας φαίνεται επιτακτική.Σκοπόs της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση της χρήσης υπηρεσιών υγείας απότον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό και της διερεύνησης των παραγόντων που προσδιορίζουν τηχρήση υπηρεσιών υγείας γενικότερα και τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων, ειδικότερα.Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τη μελέτη Hellas Health I, που διεξήχθη κατά το έτος2006 από το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίαςκαι Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.H επιλογή του δείγματος ήταν τυχαία και αντιπροσωπευτική με τη μέθοδο τηςτρισταδιακής δειγματοληψίας. Το δείγμα αποτελείται από 1005 άτομα με μέση ηλικία τα 47,4έτη.Από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τη χρήση υπηρεσιώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The study of the utilization of healthcare services has become interesting during the lastfew years, in the frame of the general trends for reorientation and redetermination of the healthcare systems. In this context, studying the determinants of the utilization of healthcareservices seems bounden.The purpose of the current study is the capture of the utilization of healthcare services bythe adult Greek population and the investigation of the factors that determine the utilization ofhealthcare services in general, as well as the utilization of preventive services, in particular.Data were obtained from the national household survey Hellas Health I, conductedduring 2006 by the Centre of Health Services Research of the Department of Hygiene,Epidemiology and Medical Statistics of Medical School of University of Athens.Candidate respondents were selected by means of a three-stage, proportional to sizesampling design. The survey population consisted of 1005 individuals, with a mean age of47. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41160
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41160
ND
41160
Εναλλακτικός τίτλος
Study of health services uitlisation and the related factors in a representative sample of the Greek adult population
Συγγραφέας
Παλληκαρώνα, Γεωργία του Σπυρίδων
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής
Εξεταστική επιτροπή
Τούντας Ιωάννης
Πλουμπίδης Δημήτριος
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα
Υφαντόπουλος Ιωάννης
Πολύζος Νικόλαος
Σουλιώτης Κυριάκος
Καντζανού Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Υπηρεσίες υγείας; Χρήση; Παράγοντες; Ελληνικός πληθυσμός; Προληπτικές εξετάσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
301 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)