Εκτίμηση της εθνικής ασφάλειας λόγω της κλιματικής αλλαγής

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή μελετάται η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια χωρών, γεωγραφικών περιοχών, οικονομικών ζωνών και παγκοσμίως και προσδιορίζονται οι πιο κρίσιμοι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν εκεί. Η Κλιματική Ασφάλεια ορίζεται ως ο βαθμός και η προοπτική της ευημερίας μίας κοινωνίας υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Αναπτύσσεται ένα μαθηματικό μοντέλο εκτίμησης της Κλιματικής Ασφάλειας με τη σύνθεση επί μέρους διαστάσεων, συνιστωσών και εν τέλει μίας αρχικής συλλογής από χρονοσειρές οι οποίες περιγράφουν την διαχρονική εξέλιξη βασικών δεικτών της αλλαγής του κλίματος και των συνεπειών της στη διαθεσιμότητα φυσικών πόρων και στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες ενός κράτους.Η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις και στην εθνική ασφάλεια. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ευρέως αποδεκτός ορισμός της. Στην παρούσα διατριβή, η ασφάλεια του κλίματος προσδιορίζεται ως συνάρτηση 38 δεικτών κινδύνου, ευπάθειας και προσαρμοστικής ικανό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Climate change has repercussions on national security. Yet, no widely accepted definition of climate security exists to date. In this paper we present a mathematical model that defines and assesses climate security as a function of 38 indicators of exposure, sensitivity and adaptive capacity. The model combines the indicators using statistical methods and fuzzy logic which encapsulates the subjective part of the assessment, to derive an overall climate security score from 0 to 1. A sensitivity analysis points to those indicators with the highest potential to improve climate security for each country. We use this model to assess climate security for 191 countries, all signatories of the Paris Agreement.Climate change could impact national security negatively. National security, besides safety and conflict, is viewed in a broader sense encompassing human welfare that could be threatened, for example by extreme weather phenomena, ocean acidification or sea level rise. However, national se ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41150
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41150
ND
41150
Εναλλακτικός τίτλος
Climate security assessment of countries
Συγγραφέας
Χαιρέτης, Νεκτάριος του Μιχαήλ
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Εξεταστική επιτροπή
Φίλης Ιωάννης
Κουϊκόγλου Βασίλειος
Γρηγορούδης Ευάγγελος
Τσουρβελούδης Νικόλαος
Κανέλλος Φώτιος
Ιωαννίδης Ευστράτιος
Παπαευθυμίου Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Κλιματική Ασφάλεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
103 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)