Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στην περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περίληψη

Ο όρος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, εφαρμογών, τεχνολογιών, εξοπλισμού και λογισμικών, αναγκαία για τη χρήση των εν λόγω τεχνολογιών και επιφέρουν σταδιακά επανάσταση στις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές δομές, δημιουργώντας νέες συμπεριφορές ως προς τις πληροφορίες, τη γνώση, την επαγγελματική δραστηριότητα, κ.λπ.. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω των περιβαλλοντικών πολιτικών/στρατηγικών και στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι, αρχικά, η μελέτη της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και των δυνατοτήτων τους να εφαρμόσουν άμεσα πολιτική που απαιτεί υψηλό επίπεδο υποδομών ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται: ανεύρεση και παρουσίαση των δημοφιλέστερων δεικτών χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ (e-indexes) από τα κράτη-μέλη της ΕΕ ώστε να εκτιμηθεί η υφιστάμενη κατάσταση, Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες των δη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Information and Communication Technologies (ICT) is an umbrella term that includes a broad range of services, applications, technologies, equipment and softwares which are required for the use of these technologies and improve social, cultural and financial structures. ICT adoption constitutes a key point for the environmental protection through the environmental policies/strategies and the sustainable development in the European Union (EU). The EU's commitment to leading a response to the current environmental challenges has resulted in a high level of legislative activity relating environmental policy. EU environmental policy rests on the principles of precaution, prevention and rectifying pollution at source. This paper aims to study and present the ICT exploitation by the member-states of the EU and assess the contribution of ICT in the European environmental policy. In particular: the most popular e-indexes are presented, they are analyzed applying Principal Component Analysis (PC ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41127
ND
41127
Εναλλακτικός τίτλος
Assessment of information and communication technology adoption in the environmental policy of the European Union
Συγγραφέας
Κολιούσκα, Χριστιάνα Γεώργιος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα
Μάνος Βασίλειος
Ταμπάκης Στυλιανός
Καραγιαννίδης Γεώργιος
Αγγελής Ελευθέριος
Βλαχοπούλου Μαρία
Στειακάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (TΠΕ); Δασική - περιβαλλοντική πολιτική; Ευρωπαϊκή Ένωση; Δείκτες χρήσης και αξιοποίησης ΤΠΕ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
306 σ., εικ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα