Διερεύνηση μυοσκελετικών κακώσεων σε νοσηλευτές χειρουργείου και αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικής παρέμβασης για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους

Περίληψη

Εισαγωγή: Το χειρουργείο αποτελεί ένα ιδιαίτερο περιβάλλον έντασης εργασίας στοχώρο του νοσοκομείου. Μελέτες έχουν αποτυπώσει τη συσχέτιση των εργασιακώνπαραγόντων κινδύνου για μυοσκελετικές κακώσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό,όμως ελάχιστες έχουν διερευνήσει τη σχέση τους με τους περιεγχειρητικούςνοσηλευτές και το επιστημονικό αυτό κενό κάλυψε η παρούσα διατριβή.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να διερευνηθεί και στηχώρα μας ο επιπολασμός των μυοσκελετικών παθήσεων στους περιεγχειρητικούςνοσηλευτές, να εκτιμηθούν οι επαγγελματικοί παράγοντες κινδύνου, καθώς επίσης ναδιερευνηθούν οι γνώσεις και αντιλήψεις τους για τα μυοσκελετικά προβλήματα καιπόσο αυτές βελτιώνονται έπειτα από μια εκπαιδευτική παρέμβαση.Υλικό και Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν 402 περιεγχειρητικοί νοσηλευτές,που εργάζονταν σε δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας και 134 οι οποίοι αποτέλεσαντο δείγμα της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Για τη συλλογή των δεδομένωνχρησιμοποιήθηκαν ανώνυμα αυτοσυμπληρούμενα ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: The surgery unit is a particularly labor-intensive environment in thehospital. Studies reflect the correlation of labor risk factors for musculoskeletalinjuries among nurses but few have investigated the relationship to perioperativenurses and this scientific gap covered this thesis.Purpose: The purpose of this thesis was to investigate in our country the prevalenceof musculoskeletal disorders in perioperative nurses, to assess occupational riskfactors as well as to explore the knowledge and perceptions of musculoskeletalproblems and how they improved after an educational intervention.Material and Methods: Four hundred and two Greek perioperating nurses workingin regional hospitals participated and 134 who constituted the sample of educationalintervention. For the data collection anonymous self-administered questionnaire wasused one to investigate the prevalence and the aggravating factors of musculoskeletaldisorders in the operating room, which consisted of three parts ( ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40827
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40827
ND
40827
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation musculoskeletal disorders in perioperative nurses and the effectiveness of educational intervention to prevent and treat them
Συγγραφέας
Μπακόλα, Ελένη (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Πανουτσόπουλος Γεώργιος
Στεργιούλας Απόστολος
Κυπραίος Γεώργιος
Θεοδοσοπούλου Ελένη
Ζυγά Σοφία
Τζιαφέρη Στυλιανή
Σαράφης Παύλος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Μυοσκελετικές παθήσεις; Περιεγχειρητικοί νοσηλευτές; Χειρουργεία; Εκπαιδευτική παρέμβαση; Νοσοκομείο; Μυοσκελετικά συμπτώματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
257 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)