Σχεδιασμός βέλτιστου συστήματος καταλυτικού υλικού και αντιδραστήρα για την εκλεκτική μετατροπή του αιθανίου σε αιθυλένιο

Περίληψη

Η παραγωγή αιθυλενίου μέσω της καταλυτικής οξειδωτικής αφυδρογόνωσης αιθανίου είναι μια αναπτυσσόμενη τεχνολογία με ιδιαίτερο οικονομικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι ο σχεδιασμός βέλτιστου συστήματος καταλύτη και αντιδραστήρα για την αντίδραση οξειδωτικής αφυδρογόνωσης του αιθανίου. Αφενός πραγματοποιήθηκε εις βάθος μελέτη του μηχανισμού οξειδωτικής αφυδρογόνωσης σε καταλύτες βασισμένους σε οξείδιο του νικελίου και προσδιορίστηκε το ενεργό καταλυτικό κέντρο. Αφετέρου, μελετήθηκε η επίδραση των λειτουργικών και σχεδιαστικών παραμέτρων του καταλυτικού αντιδραστήρα στην απόδοση προς αιθυλένιο. Αναπτύχθηκαν μικτά οξείδια νικελίου-νιοβίου και νικελίου-αργιλίου και διαπιστώθηκε ότι μέρος των κατιόντων του ενισχυτικού μετάλλου ενσωματώνεται στον κρύσταλλο του οξειδίου του νικελίου. Η αλληλεπίδραση αυτή προκαλεί μείωση της περίσσειας των ηλεκτρονιόφιλων μονοσθενών ειδών οξυγόνου του μη-στοιχειομετρικού μητρικού NiO. Η εκλεκτικότητα προς αιθυλένιο βρέθηκε ότι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ethylene production via catalytic oxidative dehydrogenation of ethane is a developing technology with great economic and technological interest. The purpose of the present thesis is the optimal catalyst and reactor system design for the oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene. On the one hand, an in-depth study of the mechanism of oxidative dehydrogenation catalysts based on nickel oxide was conducted and the active catalytic center determined. On the other hand, the effect of operating and design parameters of the catalytic reactor to yield to ethylene was investigated. A series of nickel-niobium and nickel-aluminum mixed oxides were developed and it was found that part of the dopant cations is incorporated in nickel oxide crystal. This interaction causes a reduction of excess electrophilic monovalent oxygen species present in non-stoichiometric host NiO. Selectivity towards ethylene was found to be inversely related to the surface concentration of electrophilic species O-, wh ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39966
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39966
ND
39966
Εναλλακτικός τίτλος
Design of optimum catalytic system and reactor configuration for the selective catalytic conversion of ethane to ethylene
Συγγραφέας
Σκούφα, Ζηνοβία του Απόστολος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Λεμονίδου Αγγελική
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Ναλμπαντιάν Λώρη
Ζασπάλης Βασίλειος
Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Σταυρόπουλος Γεώργιος
Τσιπλακίδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΙατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κατάλυση; Αιθυλένιο; Οξείδιο του νικέλιου; Μικτά οξείδια; Ισοτοπικές μελέτες; Κινητικό ισοτοπικό φαινόμενο; Μηχανισμός αντίδρασης; Οξειδωτική αφυδρογόνωση; Μικτά οξείδια νικελίου-νιοβίου; Σταδιακή προσθήκη οξυγόνου; Καταλυτικός αντιδραστήρας; Μη-στοιχειομετρικό οξυγόνο; Στερεό διάλυμα; Προσομοίωση αντιδραστήρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
301 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)