Μείωση πραγματικών απωλειών νερού δικτύων ύδρευσης μέσω διαχείρισης πίεσης και προσδιορισμός του σημείου ισορροπίας αποδοτικής και ανταποδοτικής χρήσης νερού

Περίληψη

Ως έναυσμα για την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής λειτούργησε η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) 60/2000/ΕΚ και η εύρεση τρόπων υπολογισμού του πλήρους κόστους του νερού και ειδικότερα του νερού που καταναλώνεται στα δίκτυα ύδρευσης. Ως γενικότερος στόχος της διατριβής τέθηκε η τεκμηριωμένη ελάφρυνση των επιπτώσεων των καταναλωτών, μέσω εφαρμογής στρατηγικών μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού (Non-Revenue Water – NRW), από την αύξηση της τιμής του νερού που αναμένεται να ακολουθήσει την πλήρη κοστολόγηση του. Αναπτύχθηκε μια σειρά μεθοδολογιών και εργαλείων με σκοπό την εύρεση του επιπέδου ισορροπίας των αποδοτικών (σε όγκο νερού) και ανταποδοτικών (σε έσοδα πώλησης νερού) χρήσεων ή αλλιώς του επιπέδου βιωσιμότητας των χρήσεων του αστικού νερού, με ταυτόχρονη εφαρμογή της πλήρους κοστολόγησής του και της εφαρμογής διαχείρισης της πίεσης στα όρια των οικονομικά επιτεύξιμων πραγματικών απωλειών (EARL – Economic Annual Real Losses). Καταδείχθηκε μέσω της προτεινόμενης μεθοδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Framework Directive (WFD) 60/2000/EC and finding ways of Water Distribution System’s (WDS’s) Full Water Cost (FWC) calculation, was the trigger for the preparation of this thesis. An increase in water price is expected to follow the full water costing, so the general objective of the thesis was the documented alleviating of consumers impact by implementing Non-Revenue Water (NRW) strategies. A series of methodologies and tools were developed in order to find the equilibrium level of efficient (in terms of water volume) and reciprocating (in terms of revenue) water uses or otherwise the sustainability level of urban water uses, while a) applying full water costing and b) implementing operating pressure management within the limits of Economic Annual Real losses (EARL). It is demonstrated through the proposed methodology that application of pressure management within the EARL limits can absorb large increases in the water price and lead simultaneously to sustainable levels the various sy ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39806
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39806
ND
39806
Εναλλακτικός τίτλος
Real losses reduction in water distribution systems through pressure management and determination of optimal balance point between efficient and reciprocating water use
Συγγραφέας
Γκονέλας, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Κανακούδης Βασίλειος
Λουκάς Αθανάσιος
Τολίκας Δημήτριος
Λιακόπουλος Αντώνιος
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Πρίνος Παναγιώτης
Κεραμάρης Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Μείωση πραγματικών απωλειών; Διαχείριση πίεσης λειτουργίας δικτύων ύδρευσης; Πλήρες κόστος νερού; Μοντελοποίηση δικτύων ύδρευσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
443 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)