Η γλώσσα των δελφικών χρησμών: σχέσεις μαντικής και επικής γλώσσας στους χρησμούς του μαντείου από τον 8ο ως τον 5ο προχριστιανικό αιώνα

Περίληψη

Αντικείμενο της εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη της μαντικής γλώσσας των 44 δελφικών χρησμών σε δακτυλικό εξάμετρο από τον 8ο-5ο αιώνα π.Χ και της επικής γλώσσας του Ομήρου, του Ησιόδου, των Ύμνων, του Επικού Κύκλου, του Μαργίτη, του Αγώνα Ομήρου και Ησιόδου, των Ορφικών και έργων επηρεασμένων από το έπος, όπως η διδακτική ελεγεία και η λυρική ποίηση. Η σύγκριση αφορά το λεξιλόγιο (κοινότοπες, μη κοινότοπες λέξεις, λογότυποι) και το μέτρο. Γίνεται λέξη προς λέξη και με τη βοήθεια της λογοτυπικής ανάλυσης που πρώτος εφάρμοσε συστηματικά στα ομηρικά έπη ο Μ. Parry. Η μαντική γλώσσα παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: λέξεις των επικών έργων αυτούσιες ή παραλλαγμένες απαντούν στην ίδια μετρική θέση και σε κάποιο χρησμικό στίχο· απλές λέξεις που απαντούν σε συνηθισμένη μετρική θέση σε διαφορετικούς επικούς στίχους απαντούν στην ίδια μετρική θέση συνδυαστικά στον ίδιο χρησμικό στίχο, δημιουργώντας δομικές μονάδες· εξωεπικοί χρησμικοί λογότυποι χρησιμοποιούνται σπάνια και σε χρησμούς α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject matter of this thesis is the comparative study of the mantic language from the 44 Delphic oracles in dactylic hexameter from 8th to 5th century B.C. and the epic language of Homer, Hesiod, Hymns, Epic Cycle, Margites, Certamen and Orphics, also of works influenced by epos as the didactic elegy and lyric poetry. The comprehensive comparison concerns the vocabulary (commonplace and rare words, formulae) and the metre and is based on formulaic analysis of verse first applied systematically in the Homeric epos by M. Parry. Oracular language has particular features such as: identical or slightly modified epic words in the same metric position· commonplace words that occur in usual metrical position though in different epic verses are presented in their usual metric position but combined in the same oracular verse, thus creating structural blocks of the verse· non-epic oracular formulas are used rarely, proving that their composers hunted for rare expressions and avoided repetiti ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28562
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28562
ND
28562
Εναλλακτικός τίτλος
The language of delphic oracles: connections between mantic and epic language in oracles from 8th to 5th c. B.C.
Συγγραφέας
Δεμενοπούλου, Στυλιανή (Πατρώνυμο: Ελευθέριος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Κλασσικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Καψωμένος Αντώνιος
Τσαντσάνογλου Κυριάκος
Ιακώβ Δανιήλ
Χρηστίδης Δημήτριος
Πλαστήρα-Βαλκάνου Μαρία
Ματθαίος Στέφανος
Τσαγγάλης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Δελφοί; Χρησμοί; Πυθία; Μαντική γλώσσα; Επική γλώσσα; Δελφικοί ποιητές; Όμηρος; Ησίοδος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 346 σ. και Β' τόμος 354 σ.)
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)