Προσκοπική κίνηση και πολιτικές συνιστώσες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα: τα αρχεία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

Περίληψη

Η άμεση εμπλοκή του Προσκοπισμού στο πεδίο της κοινωνικής και πολιτικής διαπαιδα-γώγησης και στη διαμόρφωση ανάλογης συνείδησης στους νέους, καθιστά την Κίνηση αυτή ενδιαφέρουσα από ιστορική και πολιτική άποψη. Σκοπός της διατριβής ήταν η διερεύνηση και τεκμηρίωση των σχέσεων της Προσκοπικής Κίνησης με την πολιτική συγκυρία και την εκάστοτε κρατική εξουσία από την ίδρυσή της το 1910, έως το 1950 στην Ελλάδα. Η ελληνική Βιβλιογραφία για τον Προσκοπισμό υπήρξε υπερβολικά περιορισμένη. Ω-στόσο η Αρχειακή και η δια ζώσης έρευνα, ανέδειξε έναν όγκο αταξινόμητου και ανεξερεύ-νητου υλικού στην Ελλάδα, αλλά και σε αρχεία από την Μεγάλη Βρετανία. Προσεγγίστηκε το φαινόμενο του Προσκοπισμού στην Ελλάδα μέσα από τις ιδεολογικές και πολιτικές του συνιστώσες, εξετάζοντας παράλληλα και την θεσμική του παράδοση, δη-λαδή την επιρροή που άσκησαν οι θεσμοί στην κατοπινή του εξέλιξη. Η μεθοδολογική προσέγγιση στον ελληνικό 20ο αιώνα, έγινε μέσα από τις μεγάλες ιστο-ρικές και πολιτικές τομές του, δηλαδή τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The direct involvement of Scouting in the field of social and political education and in the formation of similar consciousness among young people, makes this Movement interesting both historically and politically. The aim of the thesis was to investigate and document the relationships of the Scout Movement with the political situation and the respective state authority since its creation in 1910 until 1950 in Greece. The Greek Bibliography on Scouting was too limited. However, archival and live survey revealed a volume of unclassified and unexplored material in Greece, as well as files from Great Britain. The Scouting phenomenon in Greece has been approached through its ideological and po-litical components, studying at the same time its institutional tradition, which is the influence exerted by the institutions in its subsequent development. The methodological approach to the Greek 20th century was performed through its great historical and political sections, namely the 1909 Movemen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39788
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39788
ND
39788
Εναλλακτικός τίτλος
Scout movement and political components in Greece during the 20th century: the archives of Scouts of Greece
Συγγραφέας
Τσουκαλάς, Αθανάσιος του Παντελεήμων
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μοσχόπουλος Διονύσιος
Κολυβά-Καραλέκα Μαριάννα
Ανωγιάτης-Pele Δημήτριος
Κόκκωνας Ιωάννης
Γκότοβος Αθανάσιος
Τόμπρος Νικόλαος
Ψαλλίδας Γρηγόριος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Προσκοπισμός; Οδηγισμός; Νεολαία; Εκπαίδευση; Διαπαιδαγώγηση; Εξωσχολική αγωγή; Χειραγώγηση νεολαίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
299 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)