Η λογιστική και η διαχείριση του διανοητικού κεφαλαίου: η περίπτωση της Ελλάδας

Περίληψη

Το Διανοητικό Κεφάλαιο (Intellectual Capital) διαμορφώνει τα πλαίσια της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας. Σκοπός της παρούσας διατριβής αποτελεί κατ’ αρχήν η μελέτη της παροχής πληροφόρησης του Διανοητικού Κεφαλαίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις εν μέσω κρίσης. Η διαχρονική εξέλιξη, η έκταση και οι προσδιοριστικοί παράγοντες των γνωστοποιήσεων του Διανοητικού Κεφαλαίου εξετάζονται διεξοδικά βάσει της μεθόδου ανάλυσης περιεχομένου (content analysis). Επιπλέον, μέσω της ταξινόμησης των επιχειρήσεων σε κλάσεις σύμφωνα με τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, η διατριβή επιδιώκει την σκιαγράφηση του προφίλ των επιχειρήσεων που ανήκουν σε κάθε κλάση καθώς και τον καθορισμό των συντελεστών διαφοροποίησης των κλάσεων μεταξύ τους. Η διατριβή παράλληλα διερευνά το ρόλο των άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως αναγνωρίζονται από την ελληνική λογιστική νομοθεσία, ως οδηγού της εταιρικής επίδοσης εστιάζοντας ομοίως στο διάστημα της χρηματοοικονομικής κρίσης. Υπό την προσέγγιση της δυναμικής φύσεως ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Intellectual Capital shapes the patterns of current business reality. The aim of this thesis is firstly to examine Intellectual Capital reporting by Greek firms during the crisis period. The evolution over time, the extent and the explanatory factors of Intellectual Capital reporting are thoroughly tested based on content analysis method. Furthermore, through firms classification in line with data mining techniques, the thesis seeks to highlight Intellectual Capital profile of the firms belonging to each class and determine the differentiation factors of the classes as well. The thesis additionally investigates the role of intangible assets, as recognized by the Greek accounting legislation, as a driver of corporate performance focusing similarly on the crisis period. From the perspective of Intellectual Capital dynamic nature, the thesis also detects the flows-interactions between human capital skills and Research and Development (R&D) investments of Greek firms merging a matched empl ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39762
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39762
ND
39762
Εναλλακτικός τίτλος
Intellectual capital accounting and management: the case of Greece
Συγγραφέας
Μανωλοπούλου, Ειρήνη του Ιωάννης
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Τζελέπης Δημήτριος
Τσεκούρας Κωνσαντίνος
Δημαρά Ευθαλία
Μπέλλας Αθανάσιος
Γεωργόπουλος Αντώνιος
Γιαννακόπουλος Νικόλαος
Κωτσιαντής Σωτήριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Διανοητικό κεφάλαιο; Άυλα περιουσιακά στοιχεία; Λογιστική; Διαχείριση; Κρίση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
300 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.