Διερεύνηση της επίδρασης προσθήκης καδμίου, σεληνίου και ψευδαργύρου στο σιτηρέσιο κρεοπαραγωγών ορνιθίων σε παραγωγικές και βιοχημικές παραμέτρους

Περίληψη

Η πρόσληψη απαραίτητων ή τοξικών ιχνοστοιχείων από το περιβάλλον επιδράσημαντικά στην ανάπτυξη των οργανισμών. Το σελήνιο (Se) είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείοπου εμπλέκεται στη λειτουργία του αντιοξειδωτικού συστήματος των ζώων, ο ψευδάργυρος(Zn), είναι δομικό στοιχείο πολλών μεταλλοενζύμων ενώ το κάδμιο (Cd) ανήκει στα βαρέαμέταλλα, παρουσιάζει τοξική δράση και τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται προσπάθειεςπεριορισμού της χρήσης και εναπόθεσής του στο περιβάλλον.Σκοπός του πρώτου πειράματος της παρούσας μελέτης ήταν η χορήγηση Se και Cd στοσιτηρέσιο κρεοπαραγωγών ορνιθίων και η διερεύνηση των αλληλεπιδράσεών τους με άλλαιχνοστοιχεία, της συσσώρευσής τους στους ιστούς, καθώς και των επιδράσεών τους στηνφυσιολογική ανάπτυξη των ορνιθίων. Επίσης, στόχος ήταν να αξιολογηθεί εάν η προσθήκηαντιοξειδωτικών, όπως οργανικού σεληνίου (Se) και προ-οξειδωτικών, όπως καδμίου (Cd),μπορεί να επηρεάσει την συσσώρευση απαραίτητων και τοξικών στοιχείων (Se, Cd, Sb, Ca, Cr,Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, N ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The intake of essential or toxic trace elements from the environment plays a significantrole in the growth of organisms. Selenium (Se) is an essential element involved in the antioxidantsystem of animals and zinc (Zn) is a constituent of prosthetic groups in metalloproteins andmetalloenzymes while cadmium (Cd) is identified as a heavy metal that causes toxic effectsleading the last years to an effort of minimizing its usage and storage to the environment.The aim of the first experiment was to investigate if organic Se can ameliorate the toxiceffects of Cd. We investigated if Se and Cd addition to chickens’ diet affect the accumulation ofSe Cd, Sb, As, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, V and Zn in the tissues. Threehundred one day-old, chickens (broilers) were randomly distributed in four dietary treatmentswith 5 replicate pens per treatment. In treatment T1, chickens were fed a diet with 0.3 ppm addedSe, as Se yeast, without added Cd. In T2, chickens were fed a diet with 0.3 ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39385
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39385
ND
39385
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the effect of cadmium, selenium and zinc supplementation in broiler feed on productive and biochemical parameters
Συγγραφέας
Al-Waeli, Ali
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος. Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
Εξεταστική επιτροπή
Φεγγερός Κωνσταντίνος
Ζέρβας Γεώργιος
Πολίτης Ιωάννης
Χαδιώ - Μάντζαρη Στυλιανή
Γκολιομύτης Μιχαήλ
Ζωίδης Ευάγγελος
Παππάς Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΕπιστήμη Ζωικής Παραγωγής
Λέξεις-κλειδιά
Κάδμιο; Σελήνιο; Ψευδάργυρος; Ιχνοστοιχεία; Κοτόπουλα κρεοπαραγωγής; Αίμα; Συκώτι; Νεφροί; Στήθος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
172 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)