Ανάπτυξη και χρήση μεθοδολογιών πολλαπλής διακριτικής και κατευθυντικής ανάλυσης βιοΐατρικών δεδομένων για την ανάδειξη παθολογικών προτύπων

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής ερευνάται η δυνατότητα της κατευθυντικής ανάλυσης πολλαπλής κλίμακας να αναδείξει παθολογικά πρότυπα σε ιατρικά δεδομένα. Αρχικά εφαρμόζεται στην Ψυχοακουστική, με σκοπό την εκτίμηση της αλληλεπίδρασης των δυναμικών των νευρώνων κατά τη διάρκεια πειραματικής διαδικασίας. Η Ψυχακουστική είναι κλάδος της ψυχοφυσικής που ερευνά τη σχέση μεταξύ της έντασης του φυσικού ερεθίσματος και της υποκειμενικής εμπειρίας που δημιουργείται στον εξεταζόμενο. Τα σήματα εγκεφαλικής δραστηριότητας (εγκεφαλογράφημα και προκλητά δυναμικά) 25 εθελοντών καταγράφονται και αναλύονται χρησιμοποιώντας την κυματιδιακή συνάφεια και εντροπία, με στόχο τη διερεύνηση της ικανότητας του εξεταζομένου να διακρίνει διαφορές στη διάρκεια ακουστικών παλμών χωρίς ή με προηγούμενη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιας. Η ανάλυση εστιάζεται στις ζώνες συχνοτήτων δ, α και γ. Σύμφωνα με τη μελέτη, η προηγούμενη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the framework of the present PhD thesis, the potential of directional multiscale analysis to detect abnormal patterns in biomedical data is investigated. First, directional multiscale analysis is applied to assess the interaction of neural potentials during a time discrimination psychoacoustic task. Psychoacoustics is the branch of psychophysics which deals with the human perception of the acoustic stimuli (sound), making a sharp distinction between the physical stimulus and psychological response to it. Electroencephalogram (EEG) and Event Related Potential (ERP) signals of sixteen participants in a properly designed psychoacoustics experiment were recorded and analyzed using the Wavelet Coherence and Entropy. According to the results, differences in the pattern of delta and gamma rhythms are correlated to the Just Noticeable Difference (JND) in pulses duration, calculated by the psychoacoustic analysis. Moreover, the potential of directional multiscale analysis to discriminate sym ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38634
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38634
ND
38634
Εναλλακτικός τίτλος
Multiresolution and directional multiscale analysis of biomedical data for the emergence of pathological patterns
Συγγραφέας
Τσιαπάρας, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών. Εργαστήριο Βιοιατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολoγίας
Εξεταστική επιτροπή
Νικήτα Κωνσταντίνα
Παπαγεωργίου Χαράλαμπος
Γολεμάτη Σπυρέττα
Ουζούνογλου Νικόλαος
Σταφυλοπάτης Ανδρέας-Γεώργιος
Κουτσούρης Δημήτριος-Διονύσιος
Ματσόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιοϊατρική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ); Ψυχοακουστική; Περι-ουδωτικό ακουστικό ερέθισμα; Ελάχιστη αντιληπτή διαφορά; Στένωση καρωτίδας αρτηρίας; Αθηρωματική πλάκα; Κυματίδια; Συναρτήσεις ακμής; Συναρτήσεις κορυφής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xlv, 186σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)