Διερεύνηση συνδυασμένης χρήσης δεδομένων SAR με ετερογενή τοπογραφικά δεδομένα μέσω συνταύτισης μη συναρτησιακών καμπυλών

Περίληψη

Τα σύγχρονα δορυφορικά δεδομένα SAR έχουν πλέον, ανάλυση συμβατή με εκείνη υφιστάμενων τηλεπισκοπικών και γεωχωρικών δεδομένων. Υπό αυτό το πρίσμα, ο αντικειμενικός σκοπός της διατριβής είναι διττός: i) να διερευνήσει τη δυνατότητα της συνδυασμένης χρήσης των δορυφορικών δεδομένων SAR υψηλής ανάλυσης με ετερογενή τοπογραφικά δεδομένα και ii) να διερευνήσει τη χρήση γραμμικών στοιχείων ως εναλλακτική (του μεμονωμένου σημείου) μορφή πληροφορίας αναφοράς για την αλληλοαναφορά των δεδομένων SAR με ετερογενή τοπογραφικά δεδομένα. Η διατριβή εισάγει γενικές μεθόδους για την αυτόματη ολική συνταύτιση ετερογενών γραμμικών στοιχείων ακανόνιστης γεωμετρίας (μη συναρτησιακών καμπυλών) ίδιων (2Δ-2Δ, 3Δ-3Δ) ή διαφορετικών διαστάσεων (3Δ-2Δ), οι οποίες διαχειρίζονται οποιαδήποτε γεωμετρία, συμπεριλαμβανομένης της πλευρικής γεωμετρίας των αισθητήρων SAR. Επίσης εισάγει γενικές μεθόδους για την άμεση γεωαναφορά εικόνων TerraSAR-X SSC και τη γεωμετρική συσχέτιση και τη ραδιομετρική συγχώνευση/σύντηξη μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Modern high resolution satellite SAR data has now compatible resolution with existing remote sensing and geospatial data. In this light, the objective of this dissertation is two-fold: i) to research the potential of the combined use of high resolution satellite SAR data with heterogeneous (multimodal and multitemporal) remote sensing and geospatial data and ii) to research the use of linear features as an alternative (to solitary point) form of reference information for the co-registration of SAR data with heterogeneous data. This dissertation introduces general methods for automatically matching heterogeneous free-form linear features of the same (2D-2D, 3D-3D) or of different dimensionality (3D-2D), which can handle any geometry including the side looking geometry of the SAR sensors. It also introduces general methods for the direct georeferencing of TerraSAR-X SSC images and the geometric correlation and the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38624
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38624
ND
38624
Εναλλακτικός τίτλος
Research on the synergy of SAR with heterogeneous data using free-form linear features matching
Συγγραφέας
Βασιλάκη, Δήμητρα του Ιωάννης
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Τομέας Τοπογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργόπουλος Ανδρέας
Γεωργούλα Όλγα
Καρράς Γεώργιος
Δεληκαράογλου Δημήτριος
Ιωαννίδης Χαράλαμπος
Καραθανάση Βασιλεία
Γραμματικόπουλος Λάζαρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες
Λέξεις-κλειδιά
Φωτογραμμετρία; Γεωδαισία; Τηλεπισκόπηση; Ραντάρ συνθετικού ανοίγματος/κεραίας (SAR); Οπτικές εικόνες; Γεωχωρικά δεδομένα; Ετερογενή δεδομένα; Γεωαναφορά; Αλληλοαναφορά; Συνταύτιση; Συγχώνευση; Γραμμικά στοιχεία; Επαναληπτικός αλγόριθμος πλησιέστερων σημείων (ICP); Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (ΜΕΤ)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 207 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)