Ανάπτυξη βελτιωμένης μεθοδολογίας υπολογισμού διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων σε σύνθετες αστικές γεωμετρίες

Περίληψη

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας βελτιωμένης μεθοδολογίας υπολογισμού διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων σε σύνθετες αστικές γεωμετρίες. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε η μελέτη της μεταβολής των αριθμητικών αποτελεσμάτων στη διασπορά αέριων ρύπων σε αστικές περιοχές υπό οριακές συνθήκες που περιγράφουν το Οριακό Ατμοσφαιρικό Στρώμα (ΑΟΣ), που αποτελεί το κατώτερο στρώμα της Ατμόσφαιρας. Βασική γνώση για την ανάπτυξη μεθοδολογίας αποτελούν η κατακόρυφη κατανομή του ΑΟΣ, ο ορισμός του υπολογιστικού πεδίου ενός μοντέλου μικροκλίμακας καθώς και η αριθμητική προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για υψηλή διακριτοποίηση των αστικών δομών. Η προτεινόμενη μεθοδολογία, που βασίζεται σε αυτή την προσέγγιση προϋποθέτει ότι η κατακόρυφη κατανομή της μέσης ταχύτητας και των παραμέτρων τύρβης εντός του ΑΟΣ διατηρούν την οριζόντια ομοιογένεια στην περιοχή ανάντη και κατάντη των εμποδίων που επιλύονται ρητά. Οι καθιερωμένες και ευρέως διαδεδομένες οριακές συνθήκες για την περιγραφή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study aims to develop, verify and validate a novel methodology for increasing the accuracy of numerical simulations for the dispersion of atmospheric pollutants in urban areas. Towards this aim, a study of the resulting change of the numerical results under different initial inlet boundary conditions for the vertical profile of the Atmospheric Boundary Layer in urban areas was realized. As a first step and in order to outline the study, the main features of the ABL, the computation area of a microscale model, and the computational framework of the model were reviewed. A numerical property of the microscale model is that vertical distribution of the mean velocity and the turbulent quantities of the ABL must preserve horizontal homogeneity upstream and downstream of the obstacles that are explicitly solved. The initial boundary conditions that are normally applied for the description of the vertical profile of the ABL do not agree with field measurements while at the same tim ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38387
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38387
ND
38387
Εναλλακτικός τίτλος
Development of an improved methodology for simulating the dispersion of atmospheric pollutants in complex urban geometry: study of microscale boundary conditions
Συγγραφέας
Ακύλας, Βασίλειος-Ιωάννης του Νικόλαος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
Εξεταστική επιτροπή
Μουσιόπουλος Νικόλαος
Σαμαράς Ζήσης
Υάκινθος Κυριάκος
Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος
Κάλφας Ανέστης
Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Μπούρης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Υπολογιστική ρευστομηχανική (CFD); Αστικό ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα; Οριακές συνθήκες; Μοντέλο μικροκλίμακας; Σύζευξη μοντέλων; Διασπορά ρύπων; Τυρβώδης ροή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
226 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)