Ανάπτυξη και εφαρμογές μεθοδολογιών προσδιορισμού συστατικών πρωτογενούς αρώματος σε λευκούς οίνους με αεριοχρωματογραφία-φασματομετρία μαζών

Περίληψη

Σε αυτήν τη διατριβή, πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας SPE-GC/MS και χημειομετρική ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας SPME-GC/MS για τον προσδιορισμό 21 ελεύθερων και γλυκοζιτικά δεσμευμένων πρωτογενών αρωματικών συστατικών (τερπενικών ενώσεων, C6 αλκοολών, C13 νορισοπρενοειδών και βενζολικών παραγώγων) σε λευκούς ξηρούς οίνους.Αρχικά, πραγματοποιήθηκε συγκριτική μελέτη μεταξύ επτά εμπορικά διαθέσιμων SPE μικροστηλών για το διαχωρισμό και την απομόνωση των ελεύθερων και των πρόδρομων αρωματικών ενώσεων με SPE. Την καλύτερη επίδοση, με κριτήριo την ανάκτηση σήματος των ελεύθερων και μετά από ενζυμική υδρόλυση το αναλυτικό σήμα των δεσμευμένων συστατικών, είχε η μικροστήλη Isolute ENV+.Για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας SPΜE-GC/MS, αρχικά πραγματοποιήθηκε συγκριτική μελέτη μεταξύ πέντε εμπορικά διαθέσιμων ινών SPΜE, με δειγματοληψία από την υγρή και την αέρια φάση του δείγματος. Επιλέχθηκε μικροεκχύλιση από την υγρή φάση με ίνα PDMS/DVB καθώς με αυτό το συνδυασμό παρατηρήθηκε ικανοποιη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis, a SPE/GC–MS methodology and a SPME/GC–MS methodology were developed for the determination of 21 free and glycosidically-bound volatile varietal aroma compounds (terpenes, C6 alcohols, C13 norisoprenoids and benzene derivatives) in wines.Initially, a critical comparison was made of seven SPE sorbents for the fractionation and isolation of the 21 free and bound target compounds. The most satisfactory extraction efficiency for both free and bound fractions was obtained with the Isolute ENV+ resin.For the isolation/preconcentration of the target compounds with the SPME-GC/MS method, a comparison was made of five commercially available SPME fibers in the headspace (HS) and direct immersion (DI) modes. The fibre coated with PDMS/DVB in the direct immersion mode was selected, as it yielded satisfactory extraction efficiency and the best reproducibility. The statistical significance of seven microextraction variables was evaluated using a 2-level Plackett–Burman experimental de ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38340
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38340
ND
38340
Εναλλακτικός τίτλος
Development and application of methodologies for the determination of primary aroma compounds in white wines with gas chromatography-mass spectrometry
Συγγραφέας
Μετάφα, Μαρία του Νικόλαος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Οικονόμου Αναστάσιος
Κουππάρης Μιχαήλ
Λιούνη Μαρία
Ισραηλίδης Κλεάνθης
Μπακέας Ευάγγελος
Καλλίθρακα Σταματίνα
Τζαναβάρας Παρασκευάς
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΆλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτογενή αρωματικά συστατικά; Λευκοί οίνοι; Χημειομετρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
251 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)