Γενικές αρχές δικαίου περιβάλλοντος από νομική και δασοπολιτική σκοπιά

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν η διερεύνηση της γνώσης και των απόψεων των δικηγόρων και δασολόγων της χώρας σχετικά με τις Γενικές Αρχές Δικαίου Περιβάλλοντος. Ως μέθοδος δειγματοληψίας εφαρμόστηκε η στρωματωμένη τυχαία δειγματοληψία. Οι Γενικές Αρχές Δικαίου Περιβάλλοντος είναι η αρχή της πρόληψης, της προφύλαξης, της καταπολέμησης της μόλυνσης κατά προτεραιότητα στην πηγή, της εν αμφιβολία υπέρ της ασφάλειας, του ελέγχου σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής, της βιωσιμότητας ή της αειφορίας, της ήπιας ανάπτυξης, του σεβασμού της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων, της διατήρησης της ικανότητας ανασύστασης ή αποκατάστασης του φυσικού κεφαλαίου, του περιβαλλοντικού κεκτημένου, της ενσωμάτωσης, του υψηλού επιπέδου προστασίας, η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει, της στάθμισης κόστους- οφέλους, της διαβάθμισης της προστασίας του περιβάλλοντος, της αντιστάθμισης, της αναζήτησης της προσφορότερης για το περιβάλλον τεχνικής λύσης και τέλος της συνεργασίας ή της συμμετοχής των πολιτών. Η έρευνα έδειξε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was to investigate the knowledge and opinions of lawyers and foresters in the country on General Principles of Environmental Law. As sampling method was applied layered random sampling. The General Principles of the Environental Law are the principle of preventive action, the precautionary principle, principle of combating pollution at source, in doubt over the safety (in dubio pro libertate) principle, principle of controlling the hole production progress, the principle of sustainable development, principle of soft growth, principle of respect for the carrying capacity of the ecosystems, principle of conservation of renonstitution or restoration capacity of nature, principle of the environmental acquis, principle of integration, principle of high level protection, the polluter pays principle, cost- benefit analysis principle, principle of graduation of environmental protection, principle of compensation, the principle of the search for suitably environmen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37482
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37482
ND
37482
Εναλλακτικός τίτλος
General principles of environmental law in legal terms and from the viewpoint of forest policy
Συγγραφέας
Βασιλείου, Χρυσούλα του Ιωάννης
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Γούπος Χρήστος
Καραμέρης Αθανάσιος
Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Γιαννούλα
Παπαδαμάκης Αδάμ
Καραμανώλης Δημήτριος
Λεφάκης Παναγιώτης
Μενεξές Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Γενικές αρχές; Δίκαιο περιβάλλοντος; Αρχή πρόληψης; Αρχή προφύλαξης; Αρχή της αειφορίας; Αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
482 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)