Ηλεκτρονική επικοινωνία και δίκαιο με έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο χρήσης της πληροφορικής στη διαδικασία των δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών

Περίληψη

Η ραγδαία εξάπλωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις σύγχρονες συναλλαγές, όπως επίσης το όραμα της αποκαλούμενης «Κοινωνίας της Πληροφορίας» (ΚτΠ), έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία Κράτους - πολίτη ή οικονομικού φορέα, μεταξύ άλλων και όσον αφορά διαδικασίες που σχετίζονται άμεσα με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και απαιτούν διαφανείς χειρισμούς και λελογισμένη χρήση των δημοσίων πόρων. Συγκεκριμένα, τα νέα τεχνολογικά μέσα τίθενται πλέον με οργανωμένο και θεσμοθετημένο τρόπο στη διάθεση των Αναθετουσών Αρχών, αλλά και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία μίας σύγχρονης κοινωνίας. Στηριζόμενη στα προαναφερόμενα δεδομένα, η παρούσα μελέτη σκιαγραφεί τη συμβολή της πληροφορικής στις διαγωνιστικές διαδικασίες, βάσει των ρυθμίσεων τόσο του ενωσιακού όσο και του εθνικού Δικαίου, όπως αυτές ισχύουν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The rapid spreading of Information and Communication Technology (ICT) in contemporary transactions, as well as the vision of the so called “Information Society”, has influenced to a great degree the communication between State and citizen or economic operator, among others, also concerning procedures which relate directly to the service of public interest and require transparent handling and proper use of public resources.Specifically, the new technological means are now at the disposal of the Contracting Authorities, but also of the concerned enterprises, in an organized and institutionalized way, in order to facilitate and speed up the carrying out of public tenders for goods, services or works necessary for the well – functioning of a modern society. Based on the above – mentioned facts, the present study outlines the contribution of informatics in tendering processes, according to the regulations of both community and national Law, as they are valid and applicable in today’s pract ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36867
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36867
ND
36867
Εναλλακτικός τίτλος
Electronic communication and law with emphasis on the institutional framework of the use of information technology in public procurement procedures
Συγγραφέας
Λάζου, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Βάιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Αλεξανδροπούλου Ευγενία
Κατσούλη Ελένη
Βαζακίδης Αθανάσιος
Χατζηγάγιος Θωμάς
Σκιαδάς Δημήτριος
Αναγνωστοπούλου Δέσποινα
Στειακάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Χρήση πληροφορικής στους δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών; Δημόσιες συμβάσεις; Δυναμικό σύστημα αγορών; Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
246 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)