Προϋποθέσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπό το ειδικότερο πρίσμα του συνταγματικού δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι η εμβάθυνση στις ουσιαστικές προϋποθέσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το προσυμβατικό στάδιο. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη σχετική νομοθεσία (με έμφαση στις Οδηγίες 89/665/ΕΟΚ, 92/13/ΕΟΚ, 2007/66/ΕΚ και στους νόμους 2522/1997, 3886/2010 και 4281/2014) και νομολογία τόσο των εθνικών μας δικαστηρίων, όσο και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γενικού Δικαστηρίου. Σε κάθε ενότητα της διατριβής γίνεται σύγκριση του ειδικού καθεστώτος ασφαλιστικών μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο με το γενικό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας στις διοικητικές διαφορές (π.δ. 18/1989 και Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας). Μετά από το πρώτο και εισαγωγικό τμήμα της διατριβής, στο δεύτερο μέρος αυτής ερευνάται η προϋπόθεση της εικαζόμενης παράβασης νόμου, ο τρόπος με τον οποίο η προϋπόθεση αυτή ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο και τα σχετικά ζητήματα που αντιμετώπισε η θεωρία και η νομολογία. Ακολούθως, ερευνάται η δεύτερη προϋπόθεση, ήτοι η αναγκαιότητα λή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the thesis is to deepen into the substantial conditions of interim judicial protection in the pre-contractual stage of public procurement. The research focused on the relevant legislation (with an emphasis on Directives 89/665/EEC, 92/13/EEC, 2007/66/EC and the laws 2522/1997, 3886/2010 and 4281/2014) and on the case law of our national courts, the European Court of Justice and the General Court. In each section of the thesis, takes place a comparison between the special interim provisions for the pre-contractual stage and the general temporary legal protection in administrative matters (Presidential Decree 18/1989 and Code of Administrative Procedure). After the first and introductory part of the thesis, in the second part takes place an investigation of the condition of the alleged law offense, of the way in which this condition is incorporated into domestic law and of the relevant issues faced by the theory and jurisprudence. Next, the second condition is investigated, na ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36737
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36737
ND
36737
Εναλλακτικός τίτλος
Interim judicial protection conditions in public procurement in the particular context of constitutional law and European Union law
Συγγραφέας
Παπασταμάτη, Αθανασία (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Λαζαράτος Παναγιώτης
Ευστρατίου Παύλος-Μιχαήλ
Φορτσάκης Θεόδωρος
Βλαχόπουλος Σπυρίδων
Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος
Μουζουράκη Παρασκευή
Ηλιάδου Αιακτερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Δημόσιες συμβάσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
624 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)