Από τη σχολική αποτελεσματικότητα στην ποιότητα της σχολικής ζωής: εμπειρική προσέγγιση στο ελληνικό σχολείο

Περίληψη

Το σχολικό κλίμα συνιστά έννοια ψυχο-κοινωνικο-παιδαγωγική, ατομική και συλλογική αίσθηση της σχολικής ζωής και των αντανακλάσεών της στους μαθητές. Έχει μελετηθεί ως παράγοντας «σχολικής αποτελεσματικότητας», ενώ έχει συνδεθεί με τις επιμέρους επιστημονικές προσεγγίσεις της «ποιότητας στην εκπαίδευση», δύο βασικές έννοιες στο πλαίσιο του σύγχρονου εκπαιδευτικού κινήματος περί αλλαγής, οι οποίες, ωστόσο, φαίνεται πως νοσούν. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών που συστήνουν βασικούς άξονες της σχολικής ζωής με τους παράγοντες μέσω των οποίων αξιολογείται η ποιότητα του κλίματος της σχολικής τάξης και του σχολείου. Μελετήθηκαν ακόμη οι αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ χαρακτηριστικών της σχολικής ζωής από τα οποία το σχολικό κλίμα εξαρτάται, που αποδεικνύουν τη σημασία του ενός παράγοντα για τον άλλο και γι’ αυτό την αθροιστική σημαντικότητα όλων, σημαντικότητα η οποία ανάγει το ψυχοπαιδαγωγικό κλίμα σε κεντρική παιδαγωγική σταθερά που διασφαλίζει την με ψ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

School climate is a psycho-socio-pedagogical term, an individual and collective sense of school life and its’ reflection on students. School climate has been studied as a factor of "school effectiveness", and has been linked to the scientific approaches of "quality in education", two key concepts, in the context of modern educational movement for change, which, however, seem complex. In the present research there were studied the correlations between the characteristics that consist essential parts of school life with the factors through which the quality of the classroom and school climate is assessed. Moreover, the interrelationships, among characteristics of school life on which school climate depends, were studied, demonstrating the importance of a factor to the other, and therefore the cumulative significance of all, significance which promotes the psycho-pedagogical climate to a central pedagogical constant that ensures the socio-pedagogical term "quality of school life", which h ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36864
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36864
ND
36864
Εναλλακτικός τίτλος
From school effectiveness to quality of school life: empirical approach to Greek school
Συγγραφέας
Κουτούβελα, Χριστίνα του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μπαμπάλης Θωμάς
Τριλιανός Αθανάσιος
Μυλωνάκου-Κεκέ Ηρώ
Φασούλης Κωνσταντίνος
Βρεττός Ιωάννης
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Σκορδούλης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ποιότητα; Αποτελεσματικότητα; Σχολικό κλίμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
440 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)