Ανάπτυξη ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων με τη χρήση νανοϋλικών και εφαρμογή τους στη βιοανάλυση

Περίληψη

Τα νουκλεϊκά οξέα (ΝΑς), είναι τα µόρια –φορείς της γενετικής πληροφορίας ενόςκυττάρου. Στα µόρια των DNA βρίσκονται κωδικοποιηµένες όλες οι πληροφορίες, οιοποίες προσδιορίζουν τη φύση του κυττάρου, ελέγχουν την ανάπτυξη και τη διαίρεσητου. Λόγω, λοιπόν, του τόσο σηµαντικού τους ρόλου έχουν µελετηθεί εκτενώς µε έναπλήθος διαφορετικών τεχνικών.Από τη στιγµή που ο Paleček ανακάλυψε την ηλεκτροδραστικότητα τωννουκλεϊκών οξέων (ΝΑς), ξεκίνησε µια εκτενής έρευνα της ηλεκτροχηµείας τωνφυσικών και χηµικώς τροποποιηµένων νουκλεϊκών οξέων (ΝΑς). Η έρευνα αυτήοδήγησε σε µια σειρά από βολταµµετρικές προσεγγίσεις, τόσο για το γρήγορο καιανέξοδο ποσοτικό προσδιορισµό του DNA, όσο και για την ανίχνευση των αλλαγώνστη δοµή του. Έτσι οι ηλεκτροχηµικοί βιοαισθητήρες συγκέντρωσαν τεράστιαπροσοχή, καθώς συνδυάζουν τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των ηλεκτροχηµικώνµεθόδων, µε την ικανότητα αναγνώρισης των αλληλουχιών του DNA.Για τη βελτίωση της ευαισθησίας των ηλεκτροχηµικών βιοαισθητήρων DNAέχουν χρησιµοποιη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

During the recent years molecular genetics represent the new frontier. The geneticinformation required for the function and multiplication of the biological organism isstored, duplicated, and transformed by means of nucleic acids (NAs). So, because oftheir important role in life, nucleic acids (NAs) have been extensively studied with anumber of different techniques.Since Paleček discovered the electrochemical activity of NAs, a wide scaleresearch into electroche mistry of natural and chemically modified nucleic acids hasstarted. This research has led to a series of voltammetric approaches for rapid andinexpensive assays of DNA concentration and structure changes. So electrochemicalbiosensors have received enormous attention as they combine the analytical power ofelectrochemical methods with the specificity of NAs recognition processTo improve the sensitivity of DNA biosensor, nanomaterials, such as carbonnanotubes (CNTs), were used combined with electrochemical methods.Since their disc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/36793
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36793
ND
36793
Εναλλακτικός τίτλος
Preparation of electrochemical biosensors using nanomaterials and application in bioanalysis
Συγγραφέας
Σέρπη, Κωνσταντίνα του Δημήτριος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Γηρούση Στέλλα
Ζαχαριάδης Γεώργιος
Κουΐδου Σοφία
Σαμανίδου Βικτωρία
Ανθεμίδης Αριστείδης
Σωτηρόπουλος Σωτήριος
Οικονόμου Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Νανοσωλήνες; Βιοαισθητήρες; Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ; Ηλεκτροχημικός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 250 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)