Μορφοποίηση ηλεκτροδίων άνθρακα και εφαρμογή τους σε αναλυτικούς και βιοαναλυτικούς σκοπούς

Περίληψη

Στην παρούσα Διδακτορική διατριβή μελετάται η απόθεση του βισμουθίου(III), σε διάφορες συνθήκες ηλεκτρόλυσης, σε υποστρώματα ηλεκτροχημικά οξειδωμένων ινών άνθρακα οι οποίες προέρχονται από τη γραφιτοποίηση πολυακρυλονιτριλίου (PAN- ίνες άνθρακα). Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η δυνατότητα απόθεσης βισμουθίου τόσο ηλεκτρολυτικά, σε υδατικά διαλύματα Bi(NO3)3-HNO3 μέσω εμβάπτισης και ηλεκτρόλυσης, σε διάλυμα φέροντα ηλεκτρολύτη, όσο και μέσω ιοανανταλλαγής (από όξινα διαλύματα αλάτων Bi(III) ακολουθούμενη από ηλεκτροχημική αναγωγή. Σύμφωνα με τα κριτήρια της κυκλικής βολταμμετρίας η απόθεση κατέστη δυνατή και στις δύο περιπτώσεις. Η μελέτη των μορφοποιημένων ηλεκτροδίων ινών άνθρακα συνεχίστηκε με την εξέταση της ηλεκτροχημικής τους συμπεριφοράς με τη βοήθεια της Φασματοσκοπιας Εμπέδησης (IS). Για την αποτίμηση των φασμάτων εμπέδησης εξετάστηκε δειγματοληπτικά η προσαρμογή (με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού προσαρμογής CNRLS) των πειραματικών δεδομένων σε όλη την περιοχή δυναμι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is focused on the deposition of bismuth(III), under different conditions of electrolysis, on substrates of electrochemically oxidized graphitized polyacrylonitrile carbon fibers (PAN-carbon fibers). The electrodes modification was examined either electrolytically, in aqueous solutions of Bi(NO3)3·-HNO3, by immersing and electrolyzing them in the electrolyte solution, either by ion-exchange (from acid solutions of Bi(III) salts) followed by electrochemical reduction. According to the cyclic voltammetric criteria, the Bi(III) deposition was successfully achieved on the carbon fibers surface, employing both of the prementioned ways of deposition. The study of the electrochemical behavior of bismuth modified carbon fibers electrodes was continued by applying the method of Impedance Spectroscopy (IS). In order to assess the impedance plots and to obtain the optimized values of the experimental plots, we examined the «fitting» of the experimental data, using the CNR ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25905
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25905
ND
25905
Εναλλακτικός τίτλος
Modification of carbon electrodes and their application in analytical and bioanalytical purposes
Συγγραφέας
Αναστασιάδου, Ζαφειρία-Μαρία (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Γιαννακουδάκης Παναγιώτης
Γηρούση Στυλιανή
Σωτηρόπουλος Σωτήριος
Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος
Θεοδωρίδου Έλλη
Αναστόπουλος-Τζαμαλής Ανάστος
Κυριάκου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ίνες γραφιτοποιημένου πολυακρυλονιτριλίου-PAN; Μορφοποίηση ηλεκτροδίων άνθρακα; Ηλεκτρόδια λεπτού στρώματος βισμουθίου; Φασματοσκοπία εμπέδησης; Βαρέα μέταλλα; Ανοδική αναδιαλυτική βολταμμετρία; Πραγματικά δείγματα; Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
251 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)