Ανάπτυξη ηλεκτροχημικών DNA βιοαισθητήρων συνθετικών πολυνουκλεοτιδίων που περιέχουν ανάλογα βάσεων ή μεθυλιωμένη κυτοσίνη, αλληλεπιδράσεις με προφλαβίνη

Περίληψη

Η 5-μεθυλο-κυτοσίνη είναι φυσική βάση πυριμιδίνης, ανάλογη της κυτοσίνης, η οποία την αντικαθιστά κυρίως σε αλληλουχίες CpG. Διαφοροποιήσεις στη μεθυλίωση, υπομεθυλίωση και υπερμεθυλίωση του DNA παρατηρούνται στον καρκίνο. Μία απευθείας προσέγγιση για τη μελέτη της έκτασης της μεθυλίωσης βασισμένη στις φυσικοχημικές αλλαγές που επιφέρει η μεθυλο-κυτοσίνη θα απλοποιούσε σημαντικά την αποτίμηση της συνολικής μεθυλίωσης στο DNA. Ο σκοπός της διατριβής αυτής είναι η ανάπτυξη ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων για τη μελέτη της μεθυλίωσης στο DNA. Ως μοντέλα μεθυλίωσης χρησιμοποιήθηκαν συνθετικά DNAs, προϊόντα της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR products-amplicons), τα οποία περιείχαν είτε φυσικές βάσεις, είτε ανάλογα βάσεων, είτε το φυσικό ανάλογο 5-μεθυλο-κυτοσίνη. Τα συνθετικά αυτά DNAs ακινητοποιήθηκαν στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου, ώστε να μελετηθούν οι φυσικοχημικές ιδιότητές τους, καθώς και οι διαφοροποιήσεις στην αλληλεπίδρασή τους με την προφλαβίνη, η οποία είναι μία ένωση που πα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

5-methyl-cytosine is a natural pyrimidine base, which substitutes for cytosine, particularly in CpG sequences. Methylation differences, extensive hyper- and hypo-methylation loci characterize cancerous versus non-cancerous DNA. Therefore a direct approach for studying the extent of methylation based on the physicochemical changes introduced by cytosine modification would greatly simplify the evaluation of global DNA methylation. This thesis is focused on the development of electrochemical biosensors for studying methylation of DNA. Synthetic DNAs, PCR products (amplicons) containing natural bases or analogue bases or 5-methyl-cytosine were used as methylation models. These PCR products were immobilized on the electrode surface in order to study their physicochemical properties and their differences in the interaction with proflavine, which is an intercalator. The analogue bases used were inosine, which is a guanosine derivative lacking an amine group in comparison with the chemical str ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20568
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20568
ND
20568
Εναλλακτικός τίτλος
Development of electrochemical DNA biosensors using amplicons containing analogue bases or 5-methyl-cytosine, interactions with proflavine
Συγγραφέας
Αλεξιάδου, Δέσποινα του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Γηρούση Στέλλα
Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος
Κουίδου Σοφία
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Θέμελης Δημήτριος
Θεοδωρίδης Γεώργιος
Πανταζάκη Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτροχημικοί DNA βιοαισθητήρες; Προϊόντα PCR; Ανάλογα βάσεων; 5-μεθυλο-κυτοσίνη; Προφλαβίνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
185 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)