Κωνσταντίνος Μανασσής, Οδοιπορικόν: κριτική έκδοση - μετάφραση - σχόλια

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι το λεγόμενο Ὁδοιπορικόν, ποίημα του Κωνσταντίνου Μανασσή, γνωστού λογίου του 12ου αι., στο οποίο ο ποιητής εκθέτει τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του στους Αγίους Τόπους, ως μέλος της πρεσβείας που στάλθηκε εκεί, με σκοπό την εξεύρεση νύφης για τον αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνό. Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη: Εισαγωγή, Κριτική έκδοση-Μετάφραση και Σχόλια. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται κατ’ αρχάς ο βίος του Μανασσή και το ιστορικό υπόβαθρο του ποιήματος. Κατόπιν, επιχειρείται η ένταξη του Ὁδοιπορικοῦ στη λογοτεχνική ατμόσφαιρα του 12ου αι., καθώς ο εξομολογητικός τόνος του, η αποστροφή του αφηγητή για τα ταξίδια και η συνεχής επίκληση της Κωνσταντινούπολης μας επιτρέπουν τη συσχέτιση του ποιήματος με την επιστολογραφική και μυθιστορική παραγωγή της εποχής, καθώς και με τον τα λεγόμενα θέατρα (λογοτεχνικοί κύκλοι). Τα τελευταία κεφάλαια της Εισαγωγής περιέχουν ζητήματα έκδοσης και μετρικής ανάλυσης του ποιήματος. Το δεύτερο μέρος αποτελείται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the present thesis is the so-called Hodoiporikon (Itinerary), a poem by Constantine Manasses, a well-known learned man of the 12th century, in which the poet recites his impressions from his trip to the Holy Land, as a member of the delegation that was sent there, with the purpose of finding a bride for the Emperor Manuel Komnenos. The thesis is divided into three parts: Introduction, Critical Edition-Translation and Commentary. In the first part we deal initially with the life of Manasses and the historical background of the poem. Then, an attempt is being made to see the Hodoiporikon as part of the literary milieu of the 12th century, inasmuch the highly lyrical tone of the poem, the narrator’s distaste for trips and the constant invocation of Constantinople allow us to correlate the work with the epistolographic and novelistic production of the era, as well as with the theatra (literary salons). In the final chapters of the Introduction we deal with issues of text edi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35972
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35972
ND
35972
Εναλλακτικός τίτλος
The Itinerary of Constantine Manasses: critical edition, translation, commentary
Συγγραφέας
Χρυσόγελος, Κωνσταντίνος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Βάσσης Ιωάννης
Αυγερινού-Τζιώγα Μαριάννα
Κοτζάμπαση Σοφία
Σιμελίδης Χρήστος
Ταξίδης Ηλίας
Χρηστίδης Δημήτριος
Πολέμης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Οδοιπορικό; Βυζαντινή ποίηση; Βυζαντινή ιστορία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
245 σ., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)