Επίδραση της περιβαλλοντικής έκθεσης σε βαρέα μέταλλα (συμπεριλαμβανομένου του χρωμίου) στην θνησιμότητα του γενικού πληθυσμού της περιοχής των Οινοφύτων

Περίληψη

Εισαγωγή: Η περιοχή των Οινοφύτων φιλοξενεί βιομηχανική ζώνη με πλήθος βιομηχανικών μονάδων που χρησιμοποιούν βαρέα μέταλλα κατά την παραγωγική τους διαδικασία. Σε μετρήσεις πηγών του πόσιμου νερού τόσο από το ΙΓΜΕ, το τμήμα Γεωλογίας του ΕΚΠΑ όσο και τον Δήμο Οινοφύτων κατά τα έτη 2001-2010 εντοπίστηκαν υπερβάσεις των ανώτατων επιτρεπτών ορίων για το εξασθενές χρώμιο, το αρσενικό και τον μόλυβδο. Για το εξασθενές χρώμιο πραγματοποιήθηκαν 169 μετρήσεις στο 98,8% των οποίων παρατηρείται υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου των 0,06 μg/l (EPA). Η αυξημένη θνησιμότητα, όπως αυτή εκτιμήθηκε για συγκεκριμένους καρκίνους για την περίοδο 1999–2009 από προγενέστερη μελέτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην περιοχή, αποτελεί αφορμή της παρούσας μελέτης φωλεάς θανόντων-μαρτύρων και σημαντική ένδειξη της καρκινογένεσης των βαρέων μετάλλων όπως το αρσενικό και το εξασθενές χρώμιο μέσω του πόσιμου νερού. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη στόχο είχε να καταδείξει ότι η ρύπανση των πηγών πόσιμου νερού από βαρέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: The area of Oinofita hosts industrial zone with many plants that use these metals in their production process. Measurements in drinking water sources by IGME, the Department of Geology (University of Athens) and the Municipality Oinofita, as well, during the years 2001-2010 identified exceedances of the maximum permissible limits for hexavalent chromium, arsenic and lead. Concerning hexavalent chromium, in 169 measurements 98.8% exceeded the maximum permissible limit of 0.06 μg/l (EPA). The a elevated mortality (for the specific cancers and the period 1999-2009) mentioned in recently published epidemiological study by the Medical School of the University of Athens consists the reason of the present nested case-control study and important indication of the carcinogenicity of heavy metals such as arsenic and hexavalent chromium through drinking water. Objective: The present study aimed to demonstrate that contamination of drinking water sources with heavy metals and especia ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35923
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35923
ND
35923
Εναλλακτικός τίτλος
Effect of environmental exposure to heavy metals (including chromium) on mortality in the general population of the region of Oinofita
Συγγραφέας
Χριστοφορίδου, Ελένη του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής
Εξεταστική επιτροπή
Λινού-Παπαδημητρίου Αθηνά
Χατζησταύρου Κωνσταντίνος
Kales Stefanos
Δημόπουλος Αθανάσιος-Μελέτιος
Υφαντόπουλος Ιωάννης
Δεληβελιώτης Χαράλαμπος
Ψαλτοπούλου Θεοδώρα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Χρώμιο; Αρσενικό; Βαρέα μέταλλα; Πόσιμο νερό; Καρκίνος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
196 σ., πιν., χαρτ., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)