Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική αξιολόγηση βιοσυζυγών για την εκλεκτική απελευθέρωση φαρμάκου και στόχευση όγκων

Περίληψη

Η χημειοθεραπεία αποτελεί ακόμα μία από τις κύριες μεθόδους αντιμετώπισης του καρκίνου. Ωστόσο η εφαρμογή των αντικαρκινικών φαρμάκων σε ελεύθερη μορφή έχει πολλά μειονεκτήματα λόγω, της υψηλής τοξικότητας, της έλλειψης επιλεκτικότητας και της χαμηλής βιοδιαθεσιμότητας των φαρμάκων αυτών. Ο κυρίως στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η βελτίωση της δραστικότητας φαρμάκων (κυρίως αντικαρκινικών) καθώς και άλλων βιοδραστικών ενώσεων. Για το σκοπό αυτό ακολουθήθηκαν δύο άξονες: α) Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική αξιολόγηση βιοσυζυγών για την εκλεκτική απελευθέρωση φαρμάκου και στόχευση όγκων. Μελετήθηκαν δύο ευρέως γνωστά αντικαρκινικά φάρμακα, η γεμσιταμπίνη και η σουνιτινίμπη. Η εκλεκτική απελευθέρωση αυτών των φαρμάκων επιτεύχθηκε με την σύζευξή τους σε γοναδοεκλυτίνη με στόχο τον μεμβρανικό υποδοχέα GnRH , ο οποίος υπερεκφράζεται σε πολλά είδη καρκινικών κυττάρων. Αρχικά, μελετήθηκε η χημεία σύζευξης φαρμάκου με πεπτίδιο όπου μελετήθηκαν δεσμοί όπως αυτός της οξίμης καθώς και εστερικο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Chemotherapy is still one of the primary modalities for the treatment of cancer. However, the application of free anticancer drugs has several drawbacks due to the high toxicity, the lack of selectivity and the low bioavailability. The main objective of the current PhD thesis was to improve the activity mainly of antiproliferative drugs but also of other drugs and bioactive compounds. To achieve this, two axes were followed:a) Design, synthesis and biological evaluation of bioconjugates for selective drug delivery and tumour targeting: Two antiproliferative drugs were studied gemcitabine and sunitinib. Selective drug delivery was achieved by the conjugation of these drugs to gonadotropin-releasing hormone (GnRH) peptide in order to target the GnRH receptor, which is found to over express in different tumor cells. First the chemistry of drug-peptide conjugation was studied and more specific the oxime bonds, the carboxylic acid ester bonds and the carbamate bonds in chemical linkers. The ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35656
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35656
ND
35656
Εναλλακτικός τίτλος
Design, synthesis and biological evaluation of bioconjugates for selective drug delivery and tumour targeting
Συγγραφέας
Σαγιάντ, Νισάρ του Αμπντούλ
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Τζάκος Ανδρέας
Γεροθανάσης Ιωάννης
Θεοδώρου-Κασιούμη Βασιλική
Βαρβούνης Γεώργιος
Σκομπρίδης Κωνσταντίνος
Ζαρκάδης Αντώνιος
Σίσκος Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γεμσιταμπίνη; Εκλυτική ορμόνη των γοναδοτροπινών; Υποδοχέας εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών; Υπερέκφραση υποδοχέα; Σουνιτινίμπη; Κερσετίνη; Αμινοξέα; Καπτοπρίλη; Λοσαρτάνη; DOTA; Κυτταροτοξικοί παράγοντες; Πετίδια-φορείς; Σύνθεση βιο-συζηγών; Βιοδραστικά βιο-συζηγή; Χημικοί συνδέτες/αποστάτες (Linkers/spacer); Traceless linker; Μεταβολική αδρανοποίηση; Στόχευση όγκων; Εκλεκτική απελευθέρωση φαρμάκου; α-λιποϊκό οξύ; Βιομετασχηματισμός; Υβριδικά μόρια; Αντιπολλαπλασιαστική δράση; Αντιοξειδοτικά; Αντιυπερτασικά; Οξειδωτικό στρες; Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης; Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα; Καρκίνος της ουροδόχου κύστης; Ν-ακυλίωση της γεμσιταμπίνης; Χλωρομυρμηκικές ενώσεις (Chloroformates); HATU; Παραπροϊόντα γουανιδίνο-ομάδας; Απομάκρυνση Τριφθοροξικού οξέος; Χημική ανταλλαγή; ε-άμινο καπροϊκό οξύ; Boc-αμινοοξικό οξύ; Επιλεκτική οξείδωση σε τελική σερίνη; Απαμίνωση; Πεπτιδική σύνθεση στερεής φάσης; Ανδρογονοανεξάρτητες κυτταρικές σειρές CaP; Συγγένεια δέσμευσης; In vivo; In vitro; Φαρμακοκινητική; Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού; Φασματομετρία μαζών; Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης; Προφάρμακα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
253 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)