Μελέτη της αντίδρασης του ηλεκτονιόφιλου 4-φαινυλο-1,2,4-τριαζολινο-3,5-διόνη (PhTAD) με αλκένια σε πρωτικούς και μη πρωτικούς διαλύτες

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιγράφει την μελέτη της αντίδρασης του ηλεκτονιόφιλου 4-φαινυλο-1,2,4-τριαζολινο-3,5-διόνη (PhTAD) με αλκένια σε πρωτικούς και μη πρωτικούς διαλύτες. Με την μέτρηση των παραμέτρων ενεργοποίησης ΔΔS≠ και ΔΔΗ≠, βρέθηκε ότι το μέγεθος του μορίου του διαλύτη παίζει σημαντικό ρόλο στην εκλεκτικότητα της αντίδρασης και υποστηρίζουν μια SN2-τύπου μεταβατική κατάσταση που οδηγεί στο σχηματισμό του προϊόντος προσθήκης του διαλύτη στο ΑΙ. Με τη χρήση δευτεριωμένων αλκοολών-διαλυτών έγινε σαφές η επίδραση του σχηματισμού του δεσμού N-H(D) στη μεταβατική κατάσταση προσθήκης του διαλύτη στο ΑΙ. Με την μέτρηση των ισοτοπικών φαινομένων ισοτοπομερών αλκοολών, αποκλείστηκε η άποψη περί διαμεσολάβησης ανοικτού διπολικού ενδιαμέσου, κατά το σχηματισμό του προϊόντος προθήκης του διαλύτη. Με την βοήθεια της εξίσωσης Hammett σε υποκατεστημένες βενζυλικές αλκοόλες, ενισχύθηκε η άποψη ότι στη μεταβατική κατάσταση λαμβάνουν μέρος τουλάχιστον δύο μόρια διαλύτη (τριμοριακή αντί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis describes the study of the reaction 4-phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione (PhTAD) with alkenes in protic and non protic solvents.Entropic control of the selectivity in the adduct of PhTAD with alkenes in alcohols as solvents, found that the size of the solvent molecule play important role in the selectivity of the reaction and maintain an SN2 type transition state leading to trap product of solvent to AI.Using deuterated alcohols as solvents, became clear the effect of forming the bond N-H(D) in the transition state of the solvent addition to AI, intermediate.Measuring the isotope effects in isotopomers alcohols, shows that not open dipolar intermediate formed during the formation of trap product.The reaction with substituted benzyl alcohols (Hammett equation) shows that in the transition state take pla.ce at least two solvent molecules.The study of nucleophilic solvents competition, confirmed the existence of steric hindrance, during addition of the solvent in the interm ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35418
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35418
ND
35418
Εναλλακτικός τίτλος
Reaction study of electrophile 4-phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione with alkenes in protic and non protic solvents
Συγγραφέας
Κουτσιανόπουλος, Φώτιος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηαράπογλου Λάζαρος
Βαρβούνης Γεώργιος
Σκομπρίδης Κωνσταντίνος
Τσίκαρης Βασίλειος
Χατζηκακού Σωτήριος
Θεοδώρου-Κασιούμη Βασιλική
Σίσκος Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αντίδραση ενίου; Τριαζολιδίνες; Προσθήκη διαλύτη; Αλκένια; Πυρηνόφιλοι διαλύτες; Θερμοδυναμικοί παράμετροι; Ενδιάμεσα; Κλειστό διαζιριδινικό ιμίδιο; Κινητικά ισοτοπικά φαινόμενα; Μηχανισμός αντίδρασης; Ιδιότητες διαλύτη; Κυκλική μεταβατική κατάσταση; Προσθήκη οξέος; Προσθήκη χλωρίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
246 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)