Βιοκοινωνίες πρωτόζωων σε αντιδραστήρες ενεργού ιλύος διαλείπουσας λειτουργίας παρουσία τοξικών ουσιών

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αφορά τη διερεύνηση των σχέσεων της δομής της βιοκοινωνίας σε εργαστηριακές μονάδες ενεργού ιλύος, με αιωρούμενη και προσκολλημένη βιομάζα, σε σχέση με τις μεταβλητές απόδοσής τους και την παρουσία τοξικών ουσιών. Οι πειραματικές μετρήσεις διεξήχθησαν σε δυο εργαστηριακούς αντιδραστήρες διαλείπουσας λειτουργίας (SBR), ένας αντιδραστήρας (SBBR) καλύφθηκε με πλαστικό πληρωτικό υλικό (AnoxkaldnessTM, model K1). Εκτελέστηκαν 4 κύκλοι πειραμάτων σε κάθε αντιδραστήρα. Στον πρώτο κύκλο χρησιμοποιήθηκε συνθετικό λύμα για χρόνο λειτουργίας 90 ημερών στο δεύτερο κύκλο χρησιμοποιήθηκε αστικό λύμα από τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Χορτιάτη, για χρόνο λειτουργίας 90 ημερών. Στο τρίτο κύκλο χρησιμοποιήθηκε αστικό λύμα με προσθήκη φαινόλης για χρόνο λειτουργίας 325 ημερών και στο τέταρτο κύκλο χρησιμοποιήθηκε αστικό λύμα με προσθήκη Cr(VI) για χρόνο λειτουργίας 440 ημερών. Σε κάθε δειγματοληψία επεξεργασμένης εκροής, γινόταν προσδιορισμός των εξής παραμέτρων: BOD5, COD, αμμωνιακό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study investigates the potential impacts on activated sludge microfauna from the presence of biofilm carriers and toxic substances influent in relation to the treatment efficiencies. The study was performed in laboratory scale Sequential Batch Reactors, one supplied with biofilm carriers (AnoxkaldnessTM, model K1). The experiments were conducted into four experimental periods. During the first period (90 days) the reactors were supplied with synthetic wastewater, in the second period (90 days) the reactors were supplied with municipal wastewater, while in the third (325 days) and in the forth (440 days) period the reactors were supplied with municipal wastewater spiked with phenol and Cr(VI) respectively. Samples were collected from the effluent of each reactor and from the activated sludge during aeration. In the effluent samples the following parameters were monitored: BOD5, COD, nitrogen – ammonia, nitrates, phosphates, suspended solids and phenol and Cr(VI) were applica ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28777
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28777
ND
28777
Εναλλακτικός τίτλος
Protistan communities in activated sludge sequential batch reactors treating toxic substances
Συγγραφέας
Παπαδημητρίου, Χρυσή (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Σακελλαρόπουλος Γ.Π.
Ζουμπούλης Α.Ι.
Γιάγκου Μ.
Λιακοπούλου Μ.
Αρσενάκης Μ.
Μήτρακας Μ.
Νταρακάς Ε.
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτόζωα; Ενεργός ιλύς; Διαλείπουσα λειτουργία; Τοξικές ουσίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)