Επίδραση της συμπληρωματικής χορήγησης σπιρουλίνας στην ανάπτυξη του οξειδωτικού στρες και στη λειτουργία του αντιοξειδωτικού μηχανισμού μετά από παρατεταμένη αερόβια άσκηση

Περίληψη

Η Σπιρουλίνα είναι ένα μικροσκοπικό νηματώδες κυανοπράσινο μικροφύκος του γλυκού νερού που εμφανίζει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την επίδραση της σημπληρωματικής λήψης σπιρουλίνας α) στην αθλητική απόδοση, β) στους δείκτες του οξειδωτικού στρες στο αίμα και γ) στα λιπίδια του αίματος. Εννέα νεαροί άνδρες (ηλικίας 23.3 ± 1.7 έτη; Ύψος 174.3 ± 1.7 cm; Βάρος 70.7 ± 1.9 kg; % λίπους = 9.8 ± 1.3%; VO2max = 52.2 ± 1.8 mL•kg¬1 min¬1) συμμετείχαν στην έρευνα και έλαβαν σπιρουλίνα (6 γραμμάρια/ημέρα) ή εικονικό συμπλήρωμα (placebo) για χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων. Δείγματα φλεβικού αίματος λήφθησαν πριν, αμέσως μετά, 1 ώρα μετά, 24 ώρες μετά και 48 ώρες μετά το τέλος της άσκησης. Μετρήθηκαν η ανηγμένη γλουταθειόνη (GSH), οξειδωμένη γλουταθειόνη (GSSG), ο λόγος GSH/GSSG, το θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBARS), τα πρωτεϊνικά καρβονύλία (PC), η καταλάση (CAT), η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα (TAC) , η κρεατινική κινάση (CK), τα τριγλυκερίδια (TRG), η ολική χο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Spirulina is a cylindrical filamentous microalga that is found in lakes and many of its micronutrients have antioxidants properties. The purpose of this study was to examine the effects of spirulina supplementation a) on exercise performance, b) blood redox status both at rest and after exercise and c) on blood lipids. Nine healthy young men (age = 23.3 + 1.7 years; Height = = 174.3 ± 1.7 cm; Weight = 70.7 ± 1.9 kg; % body fat = 9.8 ± 1.3%; VO2max = 52.2 ± 1.8 mL•kg¬1 min¬1) participated and received daily either spirulina (6 grams per day) or placebo for 4 weeks. Blood samples were collected before, immediately after, 1 hour after, 24 and 48 hours after exercise. Reduced glutathione (GSH), oxidized glutathione (GSSG), GSH/GSSG, thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS), protein carbonyls, catalase activity, total antioxidant capacity (TAC), triglycerides (TRG), total cholesterol (CHOL), high density lipoprotein (HDL) and low density lipoprotein (LDL) were determined. Time to fat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35341
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35341
ND
35341
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of Spirulina supplementation on oxidative stress and antioxidant mechanism following prolonged aerobic exercise
Συγγραφέας
Καλαφάτη, Μαρία (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Τζιαμούρτας Αθανάσιος
Κουρέτας Δημήτριος
Κουτεντάκης Ιωάννης
Φατούρος Ιωάννης
Καρατζαφέρη Χριστίνα
Κυπάρος Αντώνιος
Νικολαϊδης Μιχαήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Σπιρουλίνα; Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου; Αντιοξειδωτικά; Άσκηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvii, 156 σ., εικ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)