Η προστασία του καταναλωτή στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου

Περίληψη

Το θέμα της διδακτορικής αυτής διατριβής είναι: "Η προστασία του καταναλωτή στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου". Επιχειρείται μία δικαιοσυγκριτική μελέτη του ελληνικού και του γαλλικού δικαίου προστασίας του καταναλωτή με το κοινοτικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, και με ορισμένες συγκριτικές παρατηρήσεις από το γερμανικό δίκαιο. Κεντρικός άξονας της μελέτης αυτής αποτελεί η αποσαφήνιση του ορισμού της έννοιας του προστατευμένου καταναλωτή. Η κατεξοχήν προβληματική έγκειται στην υπερπληθώρα πλειόνων ορισμών της έννοιας του καταναλωτή κατά το εσωτερικό δίκαιο τόσο νομοθετικών όσο και νομολογιακών. [...]

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD has as its subject the consumer's protection in electronic commerce. A comparison of Greek law, French law and Community law of consumption takes places in the vast part of the thesis. The definition of the concept of the consumer is the main focus of the development of the theme of the thesis. Having defined the protectable consumer, we analyze the legal texts concerning the consumer's protecting in the digital world by taking into consideration the rules of defining the international jurisdiction competence and the rules of the conflict of laws.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Il s’agit d’une these de doctorat qui a comme sujet la protection du consommateur dans le cadre du commerce électronique. Il y a une comparaison entre le droit grec, le droit français et le droit communautaire de la consummation. La définition de la notion du consommateur est l’axe principal de l’élaboration du theme de cette these. Ayant défini le consommateur protégeable, on analyse les règles protectrices au monde numérique en pregnant en consideration les aspects international par rapport au juge compétant et aux règles du conflit des lois.
Η διατριβή αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη ηλεκτρονικά
DOI
10.12681/eadd/35274
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35274
ND
35274
Εναλλακτικός τίτλος
La protection du consommateur dans le cadre du commerce électronique
Συγγραφέας
Τσίρου, Σπυριδούλα του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Universite Montpellier 1 (UM1). Faculte de Droit et de Science Politique. Droit Prive et Sciences Criminelles
Εξεταστική επιτροπή
Ferrier Didier
Ereseo Nicolas
Ferrier Nicolas
Kenfack Hugues
Lekkas George
Reboul Yves
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Έννοια καταναλωτή; Προστασία καταναλωτή; Κοινοτικό δίκαιο; Ιδιωτικό δίκαιο; Ηλεκτρονικό εμπόριο
Χώρα
Γαλλία
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
406 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)