Βιοστρωματογραφία και περιβάλλοντα απόθεσης των πλειοκαινικών και πλειστοκαινικών σχηματισμών της Κύπρου

Περίληψη

Κύριοι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός των βιοστρωματογραφικών ζωνών και η εκτίμηση των παλαιοκλιματολογικών - παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών, που επικρατούσαν στην περιοχή της Κύπρου κατά την περίοδο του Πλειοκαίνου-Πλειστοκαίνου, καθώς και των διεργασιών, που τις προκάλεσαν.Eπιλέχθηκαν η τομή Εσσοβούγιες-Εξωβούγιες και η πυρηνοληπτική γεώτρηση ΜΠ7 εκατέρωθεν της οροσειράς του Τροόδους. Τα ιζήματα της τομής, πάχους 90 μέτρων περίπου, αποτελούνται από συμπαγείς μάργες, επαναλαμβανόμενους ρυθμικούς ιζηματογενείς κύκλους από ομοιογενείς και ελασματοειδείς μάργες, αμμώδεις μάργες και μαργαϊκούς άμμους πλούσιους σε μακροαπολιθώματα και στην κορυφή συμπαγής λεπτόκοκκος έως χονδρόκοκκος βιοκλαστικός ασβεστιτικός ψαμμίτης. Ο πυρήνας ΜΠ7 έχει διατρυπήσει ιζήματα πάχους 130 m περίπου, που αποτελούνται από συμπαγείς μάργες, μεγάλου πάχους ομοιογενείς μάργες και μεσόκοκκο έως χονδρόκοκκο βιοκλαστικό ασβεστιτικό ψαμμίτη στην κορυφή.Για τη διεξαγωγή των μικροπαλαιοντολογικών αναλύσεων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objectives of this study are the design of the biostratigraphic zonation, the assessment of the processes and the paleoclimatological-oceanografical conditions that prevailed in the area of Cyprus during the Pliocene-Pleistocene.The Essovouyes-Exovouyes section and the core borehole MP7 on either side of the Troodos mountain range were selected for this study. The sedimentary sequence of the section is about 90 meters thick and is consisting of massive marls, repeated rhythmic sedimentary cycles from homogeneous and laminated marls, sandy marls and marly sands rich in macrofossils and massive fine- to coarse-grained bioclastic calcarenites at the top. The borehole MP7 has penetrated Plio-Pleistocene sediments 130 m thick which consist of massive marls, thick homogeneous marls and medium- to coarse-grained bioclastic calcarenites at the top.One hundred and eleven (111) samples from the section and two hundred thirty five (235) samples from the core were collected for micropaleo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35262
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35262
ND
35262
Εναλλακτικός τίτλος
Biostratigraphy and depositional environment of the pliocene - pleistocene formations of Cyprus
Συγγραφέας
Τσιολάκης, Ευθύμιος του Μαρίνος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Φερεντίνος Γεώργιος
Θεοδώρου Γεώργιος
Τσαϊλά-Μονόπωλη Στέλλα-Κατερίνα
Παπαθεοδώρου Γεώργιος
Ζεληλίδης Αβραάμ
Γεραγά Μαρία
Τριανταφύλλου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Πλαγκτονικά τρηματοφόρα; Βενθονικά τρηματοφόρα; Βιοστρωματογραφία; Παλαιοπεριβάλλον; Παλαιοβαθυμετρία; Ανύψωση; Κύπρος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
331 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)