Χρωματολογία Θεοφράστου του Ερέσιου: Αναλύσεις-ταυτοποίηση-συμβολή στην ανάδειξη έργων πολιτιστικής κληρονομιάς

Περίληψη

Α) Με τον όρο Χρωματολογία του Θεόφραστου εννοούμε το σύνολο των αναφορών που ο Θεόφραστος παραθέτει στο έργο του «Περί Λίθων» σχετικά με ορυκτά και γαίες που χρησιμοποιήθηκαν στην εποχή του από τους ζωγράφους για παραγωγή χρωστικών υλών. Ο ίδιος ο συγγραφέας τονίζει ότι η κατηγοριοποίηση των ορυκτών χρωστικών που κάνει, γίνεται με βάση την κατάταξη που οι ίδιοι οι ζωγράφοι χρησιμοποιούσαν. Η εκτενής αναφορά με περιγραφή των ιδιοτήτων της κάθε χρωστικής ορυκτής ουσίας στο κείμενο του «Περί Λίθων» αποτελεί την αρχαιότερη γραπτή πηγή στο είδος της. Στο έργο αυτό στηρίχθηκαν ο Πλίνιος, ο Βιτρούβιος, ο Διοσκουρίδης και μεταγενέστεροι συγγραφείς. Β) Η παρούσα εργασία με βάση το έργο του Θεόφραστου «Περί Λίθων» διαπραγματεύεται πρώτον την τεκμηρίωση των αναφορών του κειμένου εάν και κατά πόσο ισχύουν, κατά δεύτερο την διασαφήνιση σχετικά με τις ίδιες τις αναφορές δηλαδή την ταύτιση των όρων που ο Θεόφραστος χρησιμοποιεί με τα αντίστοιχα ορυκτολογικά είδη, την επίλυση προβλημάτων που γεννώντα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The following issues were tackled in the present thesis: A) With the term Chromatologia of Theophrastus we mean the total of reports that Theophrastus mentions in his work On Stones with regard to minerals and earths that were used in his time by the painters for production of pigments. The author uses the categorization of mineral pigments that the painters at his era used. The extensive report with description of the abilities of every mineral pigment substance in his text. On Stones is the most ancient written source of its kind. Pliny, Vitruvio and Dioskorides and later writers were based on this treatise. B) The present work on Theophrastus On Stones deals firstly with the documentation of reports in text if and how they are still in use. Secondly, it clarifies the identification of terms that Theophrastus uses with the equivalents mineralogical kinds the solution of problems that rise with regard to the ocher and the particular color that this concerns the mineral orpiment justif ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25917
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25917
ND
25917
Εναλλακτικός τίτλος
Chromatology of Theophrastus from Eressos: Analyses-identification and contribution to the works of cultural heritage
Συγγραφέας
Κατσαρός, Θωμάς (Πατρώνυμο: Θεμιστοκλής)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Τομέας Αρχαιολογίας. Εργαστήριο Αρχαιομετρίας
Εξεταστική επιτροπή
Λυριτζής Ιωάννης
Σαββίδης Αλέξιος
Κουσούλης Παναγιώτης
Μοροπούλου Τώνια
Υφαντής Δημήτριος
Μπασιάκος Ιωάννης
Ζαχαριάς Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Χρωστικές ορυκτές; Φασματοσκοπία υπέρυθρου - FTIR; Φωτοακουστική φασματοσκοπία υπέρυθρου; Φασματομετρία Raman; Θεόφραστος ο Ερέσιος; Περίθλαση ακτίνων Χ; Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης; Πειραματική αρχαιολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxvi, 578 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)