Μεσοβυζαντινή εφυαλωμένη κεραμική από την πόλη του Άργους (10ος – α΄ τέταρτο 13ου αι.)

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής συνιστά η εξέταση 1.672 δειγμάτων (κυρίως θραυσμάτων) μεσοβυζαντινής εφυαλωμένης κεραμικής από σωστικές ανασκαφές της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και εν μέρει της Δ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κατά τα έτη 1983-1998 στην πόλη του Άργους. Στόχος της εργασίας είναι η κατά το δυνατόν σφαιρική εξέταση της εν λόγω κεραμικής, τόσο από πλευράς κατασκευής όσο και από πλευράς διακόσμησης.Η διατριβή αναπτύσσεται σε δύο τόμους∙ ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει το κείμενο και ο δεύτερος τον λεπτομερή κατάλογο του εξεταζόμενου υλικού. Το κείμενο δομείται σε δύο μέρη· το πρώτο μέρος περιέχει τη παρουσίαση της εξεταζόμενης κεραμικής, η οποία διακρίνεται κατ’ αρχήν σε κεραμική από λευκό και σε κεραμική από ερυθρό πηλό και στη συνέχεια σύμφωνα με την τεχνική διακόσμησης που έχει εφαρμοστεί σε αυτή. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται μια συνθετική εξέταση της κεραμικής βάσει του σχήματος, της χρήσης, του επιχρίσματος, της εφυάλωσης, της διακόσμησης κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective of the current thesis is the examination of 1.672 specimens (mostly sherds) of middle-byzantine glazed pottery, derived from rescue excavations of the Greek Archaeological Service at the city of Argos during the years 1983-1998. Aim of the thesis is the thorough examination of the above-mentioned pottery, according to the elements of its manufacture and decoration.The thesis consists of two volumes; the first volume comprises the text and the second the detailed catalogue. As far as the text is concerned, it is divided into two parts. The first part contains the presentation of the specimens, which are divided primarily to white and red wares and secondarily according to the applied decoration technique. The second part comprises the examination of the shapes, slips, glazes, decorations and fabrics, as well as the evaluation of use and eventual re-use of the pottery. Special attention is given to the topic of workshops, where the elements of the examined specimens are combine ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35222
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35222
ND
35222
Εναλλακτικός τίτλος
Middle-Byzantine Glazed Pottery from Argos (10th-early 13th c.)
Συγγραφέας
Βασιλείου, Αναστασία του Σπήλιος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Καλοπίση-Βέρτη Σοφία
Παναγιωτίδη Μαρία
Πετρίδης Πλάτων
Κέπετζη Βικτωρία
Μανιάτη-Κοκκίνη Τριανταφυλλίτσα
Βαραλής Ιωάννης
Ξανθοπούλου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Εφυαλωμένη κεραμική; Άργος; Εμπόριο; Μεσοβυζαντινή εποχή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. (488 ; 373 σ.), εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)