Διαχρονικές Μεταβολές στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον στην Περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας: Γενεσιουργοί Μηχανισμοί Εξέλιξης και Σχέσεις τους με την Αειφορία

Περίληψη

Οι υφιστάμενες αλλαγές που συμβαίνουν στον τομέα της χρήσης-κάλυψης γης γίνονται ολοένα εντονότερες και συχνότερες. Συνεπώς η παρακολούθησή τους καθίσταται πλέον δύσκολη. Η αδυναμία τακτικής επικαιροποίησης των βάσεων δεδομένων με τους αντίστοιχους θεματικούς χάρτες δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των χρηστών στη μελέτη των εξελίξεων στην χρήση-κάλυψη γης. Η λήψη εικόνων και φωτογραφιών από εναέρια μέσα (δορυφόροι-αεροπλάνα) και οι εφαρμογές της τηλεπισκόπισης μαζί με τα γεωγραφικά πληροφορικά συστήματα αποτελούν ένα ικανοποιητικό εργαλείο στις απαιτήσεις των ερευνητών για τη διαχρονική μελέτη των περιβαλλοντικών αλλοιώσεων ή αλλαγών. Οι πεδινές και οι παράκτιες εκτάσεις, λόγω των ήπιων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και της εύκολης συγκοινωνιακής πρόσβασης, αποτελούσαν ανέκαθεν ισχυρό πόλο έλξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι άμεσες συνέπειες είναι να ασκούνται πιέσεις τόσο από φυσικές καταστροφές, όσο και από ανθρωπογενείς διεργασίες, (αστικοποίηση, τουρισμός, μεταφορές). Η παρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The actual changes that occur in the use-land cover are becoming stronger and more frequent. Therefore, the monitoring becomes difficult. The weakness regularly update their databases with their respective thematic maps do not adequately cover the needs of users in the study of developments in the use-land cover. Taking pictures and photos from aerial (satellite-aircraft) and applications of remote sensing with geographic information systems are a good tool to the demands of researchers for the longitudinal study of environmental changes or changes. The lowlands and coastal areas, due to mild geomorphological features and easy transportation access, have always been strong attraction of human activities. The immediate consequence is that pressure from both natural disasters and by anthropogenic activities (urbanization, tourism, transport). This thesis is divided into four sections. The first part describes the location of the study area, which occupies the eastern side of Central Gree ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35097
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35097
ND
35097
Εναλλακτικός τίτλος
Longitudinal Changes in the Natural and Human Environment Almyros area: Triggering Mechanisms of Evolution and Relationship with Sustainability
Συγγραφέας
Χουλιάρας, Γεώργιος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής. Εργαστήριο Ορυκτολογίας - Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παυλόπουλος Ανδρέας
Μιγκίρος Γεώργιος
Παρχαρίδης Ισαάκ
Σταμάτης Γεώργιος
Σερέλης Κωνσταντίνος
Παυλόπουλος Κοσμάς
Τούλιος Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Άλλες Γεωπονικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα; Γεωμορφολογική εξέλιξη; Μεταβολές χρήσης και κάλυψης γης; Εκτίμηση ευαισθησίας σε φαινόμενα φυσικών και ανθρωπογενών επιδράσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 269 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)