Μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης και διαχείρισης υπόγειων υδροφορέων: εφαρμογή στον υδροφορέα Κοκκινοχωρίων Κύπρου

Περίληψη

Στην εργασία αυτή γίνεται μια παρουσίαση μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων πουανακύπτουν από την προσπάθεια ικανοποίησης των προϋποθέσεων για την ορθολογική διαχείρισητων υδατικών πόρων.Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική εισαγωγική αναφορά στους υπόγειους υδατικούς πόρους,ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μαθηματική έκφραση των νόμων που διέπουν τη ροή σευπόγειους υδροφορείς. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια πρώτη παρουσίαση του προβλήματοςεφαρμογής, που όπως προαναφέρθηκε αφορά στον υδροφορέα των Κοκκινοχωρίων στη Κύπρο.Με το τέταρτο κεφάλαιο αρχίζει η δεύτερη ενότητα. Το κεφάλαιο αυτό έχει ως αντικείμενο τηναξιολόγηση, ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων. Η σημασία που έχει το αντικείμενο αυτό στημελέτη υπόγειων υδροφορέων, είναι τεράστια, γι' αυτό και στα πλαίσια της παρούσας εργασίαςδόθηκε ιδιαίτερη έμφαση τόσο στο εύρος των θεμάτων όσο και στο βάθος στο οποίο μελετήθηκαν.Στο πέμπτο κεφάλαιο, το μεγαλύτερο σε έκταση και από τα πιο σημαντικά της εργασίας,παρουσιάζεται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this essay, a presentation is made of the problems that might arise from the aspect of rationalwater resources management.In the first chapter a general and introductory reference on groundwater resources is made, while inthe second chapter the mathematical groundwater flow laws are presented. In the third chapter theapplication problem of the Kokkinohoria aquifer is presented.The fourth chapter opens the second part of the essay. It deals with the organization and analysis ofthe available data.In the fifth chapter, the longest and perhaps the most important of them all, the flow simulationmodel that was specially designed for the Kokkinohoria aquifer is presented. Following these, in thesame chapter, a presentation of the flow simulation model is made. Interesting aspects are, amongothers, the calculation of the space and time dependent permeability coefficients as well as thesolution of the implicit scheme, using finite differences approximation, using the alternatingdirections im ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35074
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35074
ND
35074
Εναλλακτικός τίτλος
Flow simulation and management models in groundwater systems: an application to the Kokkinohoria aquifer in Cyprus
Συγγραφέας
Θεοδοσίου, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Πέτρος)
Ημερομηνία
1994
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Τολίκας Δημήτριος
Λατινόπουλος Περικλής
Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος
Γκανούλης Ιάκωβος
Μελαδιώτης Ιωάννης
Σιδηρόπουλος Επαμεινώνδας
Μυλόπουλος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Υπόγειοι υδροφορείς; Μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης; Μαθηματικά μοντέλα βελτιστοποίησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
260 σ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)