Πειραματικός προσδιορισμός των δονήσεων και του θορύβου στο θάλαμο χειρισμού και οι επιπτώσεις τους στην υγεία των χειριστών των γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων εκτός δρόμου

Περίληψη

Στη διδακτορική αυτή διατριβή γίνεται μελέτη προσδιορισμού και κατα-γραφής των χαρακτηριστικών μεγεθών των μηχανικών και ακουστικών δονή-σεων στο θάλαμο χειρισμού των ελκυστήρων.Οι πειραματικές δοκιμές των μηχανικών δονήσεων πραγματοποιήθηκανκατά τη διάρκεια των αγροτικών εργασιών. Οι μηχανικές δονήσεις προέρχο-νται από τη λειτουργία της μηχανής, από την κατάσταση και την πίεση των ε-λαστικών επισώτρων, από τα παρελκόμενα γεωργικά μηχανήματα και από άλ-λους σημαντικούς παράγοντες.Οι μηχανικές δονήσεις μεταφέρονται αρχικά από τους τροχούς ή τη μη-χανή στο πλαίσιο του ελκυστήρα (δομόφερτος θόρυβος) και στη συνέχεια στοθάλαμο χειρισμού, στο κάθισμα του χειριστή και στα διάφορα χειριστήρια ε-λέγχου.Οι ακουστικές δονήσεις (θόρυβος) μεταφέρονται επίσης στο θάλαμο χει-ρισμού από τις προαναφερόμενες πηγές (αερόφερτος θόρυβος) και μαζί με τιςμηχανικές επιδρούν στην αύξηση της κόπωσης και των προβλημάτων υγείαςτων χειριστών.Η παρούσα διατριβή αποτελείται από δυο ενότητες, την ενότητα των μη-χανι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis presents a study where the characteristics of the mechanicaland acoustic vibrations inside the operator's cabin of tractors were defined andrecorded.The experimental tests for the mechanical vibrations were made duringagricultural works. The mechanical vibrations are produced by the engine's operation,the tyres' pressure and their general condition, the trailed agriculturalmachinery and other important sources.The mechanical vibrations are initially transferred by the wheels or theengine to the tractor's frame (structure borne noise) and afterwards into the operator'scabin, to the driver's seat and to the various control levers.The acoustic vibrations (noise) are also transferred into the operator'scabin by the aforementioned sources (airborne noise) and they lead -along withthe mechanical vibrations- to the increase of fatigue and health problems of theoperators.The present thesis consists of two parts; the part of the mechanical and thepart of the acoustic vibrations.Expe ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34748
ND
34748
Εναλλακτικός τίτλος
Experimental determination of vibrations and noise in the operator cabin and their impact on the health of operators of agricultural tractors and off-road vehicles
Συγγραφέας
Γιαλαμάς, Θεόδωρος Απόστολος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική
Εξεταστική επιτροπή
Τσατσαρέλης Κωνσταντίνος
Γέμτος Θεοφάνης
Βουγιούκας Σταύρος
Μαρτζόπουλος Γεράσιμος
Τσίαφης Ιωάννης
Μόσχου Δημήτριος
Μενεξές Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Άλλες Επιστήμες Μηχανικού & Τεχνολογίας
Γεωργικές Επιστήμες
Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Πειραματικός προσδιορισμός μηχανικών δονήσεων σε οχήματα εκτός δρόμου; Πειραματικός προσδιορισμός ακουστικών δονήσεων σε οχήματα εκτός δρόμου; Παράγοντες που επιδρούν στην κόπωση των χειριστών; Προβλήματα υγείας από την κόπωση των χειριστών; Προσδιορισμός της ημερήσιας δόσης δόνησης; Υπολογισμός επιτρεπόμενων ωρών εργασίας για τους χειριστές σε οχήματα εκτός δρόμου; Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των παραγόντων ελκυστήρες-εργαλεία; Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των μεταβλητών Xmax, Ymax, Zmax
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 294 σ. και Β' τόμος 164 σ.), εικ., πιν., σχημ., γραφ.