Οικολογία σερπεντινικών εδαφών: οικοσυστημικές διεργασίες, λειτουργικά χαρακτηριστικά ειδών και διερεύνηση της λειτουργίας της υπερσυσσώρευσης μετάλλων στο ενδημικό είδος της Λέσβου Alyssum lesbiacum

Περίληψη

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ, ΔΙΑΡΘΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Α) ΣΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Alyssum lesbiacum, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ, (Β) ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΡΟΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ A. lesbiacum ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΕ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ (Γ) ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΕ Η ΥΠΑΡΞΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ) ΣΕ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΙΚΑ ΕΔΑΦΗ. ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΕ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΟΕΞΑΓΩΓΗΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ A. lesbiacum, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΦΥΤΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

THIS THESIS FOCUSES ON THE ECOLOGY OF SERPENTINE SOILS AND CONSISTS OF THREE DIFFERENT STUDY LEVELS: (A) AT THE GENETIC LEVEL, THE GENETIC DIVERSITY AND POPULATION STRUCTURE OF THE DIFFERENT POPULATIONS OF THE NI-HYPERACCUMULATING SPECIES Alyssum lesbiacum WAS ASSESED, (B) AT THE POPULATION LEVEL, DIFFERENCES IN PHENOLOGY ACROSS THE DIFFERENT POPULATIONS OF A. lesbiacum AND IN FUNCTIONAL TRAITS OF SPECIES DISTRIBUTED ON BOTH SERPENTINE AND NON-SERPENTINE SOILS WERE INVESTIGATED AND (C) AT THE COMMUNITY-ECOSYSTEM LEVEL DIFFERENCES IN COMMUNITY STRUCTURE, BIOMASS PRODUCTION AND DECOMPOSITION DYNAMICS BETWEEN SERPENTINE AND NON-SERPENTINE COMMUNITIES WERE INVESTIGATED. FINALLY, THE NI-PHYTOEXTRACTING ABILITY OF THE SPECIES A. lesbiacum WAS STUDIED.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34713
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34713
ND
34713
Εναλλακτικός τίτλος
Serpentine ecology: ecosystem processes, plant functional traits and investigation of the function of metal hyperccumulation in Alyssum lesbiacum: a serpentine endemic species from Lesbos island (Greece)
Συγγραφέας
Αδαμίδης, Γεώργιος του Χριστόφορος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
Τρούμπης Ανδρέας
Καζάκου Ελένη
Παντής Ιωάννης
Αριανούτσου Μαργαρίτα
Παπαγεωργίου Αριστοτέλης
Ακριώτης Τριαντάφυλλος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Σερπεντικά εδάφη; Λειτουργικά χαρακτηριστικά φύλλων; Υπερσυσσώρευση μετάλλων; Είδη υπερσυσσωρευτές μετάλλων; Γενετική ποικιλότητα; Αποδόμηση φυλλοστρώμνης; Δομή κοινοτήτων; Παραγωγικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
198 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)