Ανάπτυξη πειραματικών κραμάτων συγκόλλησης αργύρου για εφαρμογές στην ορθοδοντική

Περίληψη

Οι κολλήσεις Ag χρησιμοποιούνται ευρύτατα για τη παρασκευή ορθοδοντικών μηχανημάτων αν και μπορούν να απελευθερώσουν Cu και Zn στο στοματικό περιβάλλον μέσω μηχανισμών διάβρωσης.Σκοπός: Η παρασκευή πειραματικών κραμάτων Ag που δε περιέχουν Cu και Zn.Μέθοδος – Υλικά: Χρησιμοποιήθηκαν 4 εμπορικά σκευάσματα: Dentaurum Universal silver Soldering, Leone Orthodontic Solder, Nobil Metal Solder και Orthotechnology Silver Solder και παρακευάστηκαν 4 πειραματικά κράματα: Ag12Ga, Ag10Ga5Sn, Ag20In and Ag7Sn. 14 δίσκοι από κάθε υλικό παρασκευάστηκαν λιώνοντας κατάλληλη ποσότητα σε αναγωική φλόγα και μετά από μεταλλογραφική παρασκευή τα δείγματα υποβλήθηκάν σε ανάλυση με SEM-EDX και XRD. Η σκληρότητα μετρήθηκε με δοκιμασία Vickers. Οι ηλεκτροχημικές ιδιότητες προσδιορίστηκαν με OCP, PDS, CP και EIS σε διαλύματα NaCl 0.9% και Ringer’s. Οι τιμές της σκληρότητας, OCP, Icorr και Ecorr υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση one way ANOVA και δοκιμασία πολλαπλών συγκρίσεων Holm-Sidak (a=0.05). Για τις συγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Ag based soldering alloys are widely used in the fabrication of orthodontic appliances and always concerned the literature for their potential to release Cu and Zn through corrosion and/or wear mechanisms. Aim: The development of experimental Ag based brazing alloys free of Cu and Zn.Materials and Methods: Four commercially alloys were selected: Dentaurum Universal silver Soldering, Leone Orthodontic Solder, Nobil Metal Solder and Orthotechnology Silver Solder. The experimental alloys Ag12Ga, Ag10Ga5Sn, Ag20In and Ag7Sn were fabricated in an induction melting machine. 14 disk shape specimens were prepared for each alloy by melting each material in a reducing flame and after metallographic preparation SEM-EDX and XRD analysis was preformed. The hardness was measured employing Vickers testing. The electrochemical properties were evaluated by OCP, PDS, CP and EIS in a NaCl 0.9% and a Ringer’s electrolyte solution with the use of a mini cell system. Immersion testing was performed in the s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34650
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34650
ND
34650
Εναλλακτικός τίτλος
Development of experimental Ag-based brazing alloys for orthodontic applications
Συγγραφέας
Ντάση, Αργυρώ-Αικατερίνη του Στράτος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Οδοντιατρικής. Τομέας Βασικών Επιστημών και Βιολογίας Στόματος. Εργαστήριο Βιοϋλικών
Εξεταστική επιτροπή
Ζηνέλης Σπύρος
Ηλιάδης Γεώργιος
Muller Wolfag Dieter
Παπαγιαννούλη Λίζα
Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος
Μάκου Μαργαρίτα
Associate Youssef Al-Jabbary
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ορθοδοντικα μηχανήματα; Κραματα συγκόλλησης Ag; Διάβρωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
121 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.