Ρωγμές και εξαρμόσεις στη βαθμοελαστικότητα

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν ο προσδιορισμός της ελαστικής απόκρισης ενός συνεχούς στην παρουσία εξαρμόσεων και ρωγμών στη θεωρία της βαθμοελαστικότητας. Μέρος αυτής της μελέτης αποτέλεσε ο προσδιορισμός των πλεονεκτημάτων της βαθμοελαστικότητας σε σχέση με την κλασσική ελαστικότητα. Παρουσιάσαμε τα αναγκαία στοιχεία γι’ αυτή τη μελέτη που είναι μια τεχνική επίλυσης προβλημάτων συνοριακών τιμών συστημάτων γραμμικών διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους. Η τεχνική αυτή η οποία βασίζεται στη θεωρία των γενικευμένων συναρτήσεων που επιτρέπει την ανάλυση επί ασυνεχών μεγεθών και στο μετασχηματισμό Fourier περιλαμβάνει την επίλυση ενός συνοριακού προβλήματος με ενσωμάτωση των συνοριακών συνθηκών στη διαφορική εξίσωση με τη μορφή ενός κατάλληλου ιδιάζοντος όρου που τις αντιπροσωπεύει. Πεδίο εφαρμογής των προηγουμένων είναι οι εξισώσεις Laplace και Helmholtz στο άνω ημιεπίπεδο. Εισάγαμε την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε για τις ρωγμές και τις εξαρμόσεις σε κρυσταλλογραφικό επίπεδο κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present thesis was to determine the elastic response of a continuum in the presence of dislocations and cracks in terms of gradient elasticity. Part of this study was to determine the advantages of gradient elasticity in comparison with classical elasticity. We presented the most necessary elements for this study, a technique of solving boundary value problems for partial differential equation systems. The specific technique, which is based on the theory of generalized functions that permits calculus over discontinuous quantities and the Fourier Transform, constitutes the modification of a partial differential equation by adding a certain singular term which describes the boundary condition. This technique is applied to two-dimensional Laplace and Helmholtz equations on the upper half plane. Also, we introduced the necessary terminology for cracks and dislocations for both crystal and continuous cases. Both cracks and dislocations are mostly considered as Somigliana ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33210
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33210
ND
33210
Εναλλακτικός τίτλος
Cracks and dislocations in gradient elasticity
Συγγραφέας
Κωνσταντόπουλος, Ιάσων (Πατρώνυμο: Θεμιστοκλής)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Γενικό Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών. Τομέας Μηχανικής. Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Αϋφαντής Ηλίας
Δούκα Ευανθία
Κωνσταντινίδης Αβραάμ
Νατσιάβας Σωτήριος
Ρέκανος Ιωάννης
Ταλασλίδης Δημοσθένης
Τροχίδης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Γενικευμένες συναρτήσεις; Συνοριακά προβλήματα γραμμικών μερικών διαφορικών εξισώσεων; Εξαρμόσεις Somigliana; Μοντέλα πλαστικής παραμόρφωσης σε βαθμοελαστικά συνεχή; Απαλειφή σπειρισμών πεδίων τάσης και παραμόρφωσης; Τροποποιημένα κλασσικά μοντέλα εξαρμόσεων και ρωγμών; Βαθμοελαστικές λύσεις; Ενέργεια, πυρήνας και αλληλεπίδραση εξαρμόσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxi, 177 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)