Μέθοδοι αποθήκευσης υδρογόνου σε προηγμένα υλικά

Περίληψη

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω της των αερίων θερμοκηπίου και η ταυτόχρονημείωση ορυκτών καυσίμων, έχουν οδηγήσει στην εντατική έρευνα για εναλλακτικά, φιλικάπρος το περιβάλλον, καύσιμα. Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και οι εκπομπέςαερίων που παράγονται από τα συμβατικά καύσιμα, επιβάλλουν την αντικατάστασή τουςαπό τα καθαρότερα καύσιμα όπως το υδρογόνο.Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η αποθήκευση υδρογόνου σε προηγμένα υλικά. Ηέρευνα εστιάστηκε στη σύνθεση και στο χαρακτηρισμό μεταλλικών υδριδίων δομής ΑΒ2 καισυγκεκριμένα ενώσεων με βάση το ζιρκόνιο (Zr). Κύριος σκοπός αυτής της έρευναςαποτέλεσε η εύρεση κατάλληλης ένωσης ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατήαντιστρεπτή χωρητικότητα αποθήκευσης υδρογόνου για σταθερές εφαρμογές.Στο πρώτο κεφάλαιο το οποίο είναι το εισαγωγικό, γίνεται αναφορά στο περιβαλλοντικόπρόβλημα που υφίσταται λόγω της αυξημένης εκπομπής αέριων ρύπων και στην ανάγκη γιαστροφή σε ήπιες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ενώ γίνεται αναφορά στην πρώτη χρήσητ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Environmental problems related to the emission of greenhouse gases in conjunctionwith the depletion of fossil-fuel natural resources, have led to intensive research onalternative, environmentally friendly, fuels. The simultaneous growth of the worldpopulation and air-pollutant emissions produced by conventional fuels, impose theirreplacement by cleaner fuels such as hydrogen.In the present thesis was studied the storage of hydrogen in advanced materials. Theresearch was focused in the composition and characterization of metal hydrides ofstructure ΑΒ2 and more specific in Zr-based materials. The purpose of this research wasfocused in the development of suitable compounds capable to absorb/desorb largequantity of hydrogen for portable applications.In the first chapter which is the introduction chapter, the environmental problem thatexists because of the increased gas emissions of pollutants and the need for turn in softand renewable forms of energy, is mentioned.In chapter two are report ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31557
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31557
ND
31557
Εναλλακτικός τίτλος
Hydrogen storage methods in advanced materials
Συγγραφέας
Ιωαννίδου, Αλεξάνδρα (Πατρώνυμο: Αγησίλαος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Κικκινίδης Ευστάθιος
Στούμπος Αθανάσιος
Μπάρτζης Ιωάννης
Στεριώτης Θεόδωρος
Μαρινέλλος Γεώργιος
Μακρίδης Σοφοκλής
Παυλίδου Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Αποθήκευση υδρογόνου; Μεταλλικά υδρίδια; Διαμεταλλικές ενώσεις δομής ΑΒ2; Φάσεις Laves; Ισοθερμες απορρόφησης-εκρόφησης; Ακτίνες Χ; Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
178 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)