Μελέτη της μεταφοράς οσμών από κέντρα επεξεργασίας λυμάτων σε γειτονικές περιοχές

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας εκτίμησης της όχλησης που μπορεί να προκληθεί από την εκπομπή οσμηρών χημικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα. Η μελέτη των επιπτώσεων που προκαλούνται από την ύπαρξη οσμηρών χημικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα απαιτεί μια ιδιαίτερη προσέγγιση σε σχέση με την μελέτη των «κλασσικών» ρύπων. Αρχικά απαιτείται προσεκτική επιλογή του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί για την μοντελοποίηση της διασποράς των οσμών στην ατμόσφαιρα. Για το λόγο αυτό μελετήθηκαν αναλυτικά τα κυριότερα μοντέλα που χρησιμοποιούνται σήμερα και, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η μελέτη της διασποράς των οσμών, επιλέχθηκε ως καταλληλότερο το μοντέλο AERMOD που κατασκευάστηκε από την USEPA. Επιπλέον κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση του μοντέλου διασποράς που εφαρμόζεται σε μια τέτοιου είδους μελέτη. Αρχικά εισήχθηκε ο λόγος μέγιστης προς τη μέση τιμή, ο οποίος μετατρέπει τις μέσες ωριαίες τιμές ή τις μέσες τιμές 30 m ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study focuses on the development of an integrated approach to the study of the impacts caused from the presence of odorous compounds in the atmosphere. This study requires a special approach in relation to the study of "classical" pollutants. Initially, there must be a careful choice of model used for modelling the dispersion of odors in the air. For this reason we studied in detail the main models currently used, and taking into account the peculiarities in the analysis of the dispersion of odors, chosen as best model AERMOD built by USEPA. It was also necessary to modify the dispersion model applicable to such a study. Peak- to-mean ratios were used in order to convert the average hourly or average 30 min concentration calculated from the model to maximum values that may be observed during shorter time periods. Also the results may be below the odor threshold of the smell being studied but still causing a nuisance. The reason for this is that the odor threshold val ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29959
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29959
ND
29959
Εναλλακτικός τίτλος
Dispersion of odorous compounds emitted from wastewater treatment plants
Συγγραφέας
Λάτος, Εμμανουήλ (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων
Εξεταστική επιτροπή
Λαζαρίδης Μιχαήλ
Καλογεράκης Νικόλαος
Καρατζάς Γεώργιος
Λαζαρίδου Κάτια
Κατσιβέλα Ελευθερία
Βενιέρη Δανάη
Καραφύλλης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Οσμές; Διασπορά; Υδρόθειο; Αμμωνία; Μοντελοποίηση; Κέντρα επεξεργασίας λυμάτων; Βιοαεροζόλ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
282 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)