Η επίπτωση των πολυμορφισμών G276T και T45G του γονιδίου της αδιπονεκτίνης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο: η επίδρασή του στη φλεγμονή, ενδοθηλιακή λειτουργία και αιμόσταση

Περίληψη

Εισαγωγή: Η αδιπονεκτίνη είναι μια αδιποκίνη με ένα σημαντικό ρόλο στοκαρδιαγγειακό σύστημα, έχοντας αντι-φλεγμονώδεις και αντι-αθηρογόνες δράσεις.Δύο συχνοί πολυμορφισμοί στο γονίδιο της αδιπονεκτίνης, ο rs2241677 (+45T>G)και ο rs1501299 (+276G>T) έχουν συσχετισθεί με την ανάπτυξη αντίστασης στηνινσουλίνη και σακχαρώδη διαβήτη τὐπου 2. Ωστόσο οι επιδράσεις τους στονκαρδιαγγειακό κίνδυνο παραμένουν ασαφείς. Εξετάσαμε την επίπτωση τωνrs2241677 και rs1501299 πολυμορφισμών του γονιδίου της αδιπονεκτίνης στακυκλοφορούντα επίπεδα αδιπονεκτίνης, την ενδοθηλιακή λειτουργία και τονκαρδιαγγειακό κίνδυνο.Μέθοδοι: Στην εργασία συμπεριλήφθησαν συνολικά 594 συμμετέχοντες: 462ασθενείς με αγγειογραφικά τεκμηριωμένη στεφανιαία νόσο (ΣΝ) και 132 μάρτυρες,εξομοιωμένους κατά ηλικία και φύλο. Οι πολυμορφισμοί rs2241766 και rs1501299ταυτοποιήθηκαν με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και πέψη με περιοριστικέςενδονουκλεάσες. Τα επίπεδα αδιπονεκτίνης ορού μετρήθηκαν με την ενζυμικήμέθοδο ανοσοπροσρόφησης (ELIS ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background: Adiponectin is an adipokine with an important role in cardiovascularsystem conferring anti-inflammatory and anti-atherogenic effects. Two commonsingle nucleotide polymorphisms (SNP) on adiponectin gene, rs2241766 andrs1501299, have been associated with insulin resistance and diabetes mellitus riskhowever their effects on cardiovascular risk remain unclear. We examined the impactof rs2241766 and rs1501299 on circulating adiponectin levels, endothelial functionand cardiovascular disease risk.Methods: We enrolled in total 594 subjects in the present study; 462 patients withangiographically confirmed coronary artery disease (CAD) and 132 controls matchedfor age and gender. rs2241766 and rs1501299 were genotyped by polymerase chainreaction and restriction endonuclease digestion. Serum adiponectin levels weredetermined by enzyme-linked immunosorbent assay. Endothelial function wasassessed by the flow mediated dilatation (FMD) of the brachial artery.Results: rs2241766 had no effec ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29679
ND
29679
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of G276T and T45G single nucleotide polymorphisms of adiponectin gene on patients with coronary artery disease: effects on inflammation, endothelial function and hemostasis
Συγγραφέας
Αντωνόπουλος, Αλέξιος του Σπυρίδων
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Α' Καρδιολογική Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών
Εξεταστική επιτροπή
Στςφανάδης Χριστόδουλος
Πίτσαβος Χρήστος
Περρέα Δέσποινα
Τούσουλης Δημήτριος
Φιλιππάτος Γεράσιμος
Τσιούφης Κωνσταντίνος
Δαγρές Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Αδιπονεκτίνη; Ενδοθηλιακή λειτουργία; Γενετικοί πολυμορφισμοί; Έμφραγμα μυοκαρδίου; Στεφανιαία νόσος; Λιπώδης ιστός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
159 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)